Veierland garasjesameiet

Veierland og garasjesameiet

red 2 for Veierlendingen

Arne
Arne Torgersen hadde et krast stykke i Tønsberg Blad den 18. juli. Han er først og fremst irritert fordi garasjesameiet han er medlem i ønsker å kjøpe eiendommen garasjene står på. Dette har han fått med seg ved å lese Tønsberg Blad.

Enstemmig
Garasjesameiet ønsker altså å kjøpe denne eiendommen. Henvendelsen til Nøtterøy kommune kom etter et enstemmig ønske fra Veierland garasjesameie. «Det er for meg helt ukjent og jeg har vært på alle tre sameiermøter i 2012/2013. Jeg har ikke stemt over slike ting, - og er ikke interessert i å kjøpe denne eiendommen på de premisser som råder her ute.»

Mangler og rot
Han vil se resultater og vil ikke legge ut mer penger enn han må. Han påstår at regnskaper ikke legges fram, endringer gjøres uten forutgående vedtak og at henvendelser ikke besvares.

Boplikt igjen
«Med boplikt i garasjen og kun rett til å eie en garasje per folkeregistrert person er det ikke relevant å å kjøpe ei tomt jeg aldri vil få annen glede av enn høyere sameieravgift i form av lån.» skriver han. Han mener det er galskap å kjøpe eiendommen dersom den ikke garasjene kan knyttes opp til boligene våre.

Antall garasjer
«I Brønnøysund står vi oppført med 30 garasjer» skriver han. Sameiet hevder det er 31. Han lurer derfor på hvor det har blitt av den siste garasjen. Han antyder at sameiets styre driver med unndragelse av sameiermidler (stjålet en garasje?) og at det er derfor han ikke får se regnskapene.

Arne vil selv ha eiendommen
Han avslutter med å skrive at han selv har ønsket å kjøpe parkeringsplassen mellom garasjene slik at han kan føre opp garasjer «til alle med hus på Veierland». Han sier klart i fra at han ikke vil ha innblanding fra Veierland vel eller Lise Sandereid (formann i vellet og medeier i garasjesameiet) i garasjesaken.
_______________________________________

Arne Torgersen er medeier i garasjesameiet og medlem i Bolyst. Han var en av de som i sin tid sto på den hemmelige listen.