Garasjesaken i Tenvik - helt ordinær saksbehandling?

Marite svarer posisjonspartiene

Marite Juuls (Veierlending) tilsvar til innlegg av Hans Christian Bøe (Høyre), Bjørn Kåre Sevik (FrP — varaordfører) og Ragnar Skau Nilsen (KrF). Deres innlegg er datert 17-01-2013 og hos oss er innlegget referert med tittel: Parkeringsordningen behandlet ordinært

Høyre, Krf og Frps håndtering av garasjesaken i Tenvik har skapt rabalder. Etter flere avslørende avisoppslag forsøker herrene Bøe (H), Sevik (Frp) og Skau Nilsen (Krf) å redde situasjonen med et innlegg i TB 17.1.13 under overskriften «Parkeringsordningen behandlet ordinært». De skriver blant annet: «Forslaget til ny parkeringsordning/gebyr ble utarbeidet i samarbeid med Bjørnar Daae (H), og Bjørn Kåre Sevik (Frp) i forbindelse med hovedutvalgsbehandlingen».

Det er riktig at saken var oppe til hovedutvalgsbehandling 21.11.12, men det omstridte endringsforslaget, om at garasjene heretter ikke skulle forbeholdes fastboende, men eiere av bolighus, kom som forslag fra Bjørn Kåre Sevik direkte i formannskapsmøtet 12.12.12. I innlegget skriver de tre videre: «Saken ble drøftet i møte med ordfører, gruppeleder for Høyre og fungerende gruppeleder for Krf». Når ble et møte mellom ordfører Jonstang, Hans Chr. Bøe og Tove Marie Dimmock ordinær saksbehandling? Når ble det ordinær saksbehandling at det private garasjesameiet og Veierland vel, som denne saken angår i aller høyeste grad, ikke får endringsforslaget tilsendt på høring?

Bente Jørgensens manglende habilitet i saken er et sentralt punkt. Som garasjeeier har Bente Jørgensen personlig fordel av endringen. Hun har en økonomisk fordel fordi hun kan selge boligen med garasjen, og om hun ønsker å bruke boligen som feriested, har hun den praktiske fordel at hun nå kan beholde garasjen. Tidligere høyrerepresentant Ellen Solberg var på gruppemøtet i Høyre hvor Bente Jørgensen foreslo en endring fra fastboende til eier av bolighus uten å få tilslutning fra de andre tilstedeværende. Samme Jørgensen hevdet fra kommunestyrets talerstol 12.12.12., at om Ellen Solberg (som protesterte på endringsforslaget) hadde vært på det siste gruppemøtet, så ville hun visst om endringen. Jørgensen har hatt god tid til å vurdere egen habilitet, men gjorde det ikke. Hvem var det forøvrig som fikk høyrerepresentantene til å endre syn på saken mellom disse gruppemøtene?

Høyre, Frp og Krfs vedtak i kommunestyret sammenfaller i overkant beleilig med Trond Ramskis ønske om en garasje i Veierland garasjesameie. Det 40 år gamle kommunale kravet om at garasjer kun kunne tildeles fastboende på Veierland, utelukket Ramski, siden han ikke er fastboende. Vedtaket 12.12.12 ryddet det hinderet av veien.

Det viktigste spørsmålet i saken er dermed hvorfor det er så om å gjøre for Trond Ramski og hans politikervenner at han får garasje til et hus han hverken bor i eller bruker som feriested? Det må nødvendigvis dreie seg om langt mer enn den ene garasjen. Ramski driver i parkeringsbransjen, og det er nærliggende å tro at han og det politiske flertallet har planer for parkeringsplassen på Tenvik.

Det er åpenbart at det politiske flertallet i Nøtterøy kommunestyre har vært langt mer opptatt av å løpe ærender for forretningsmannen fra Tønsberg enn å ivareta interessene til egne, skattebetalende innbyggere i denne saken. Sånn sett har Sevik, Skau Nilsen og Bøe rett i at behandlingen er ordinær. Etter Nøtterøystandard.
____________________________

Faktaboks: Garasjesaken
Faktaboks: Veierland vel