Bente Jørgensen mot Veierlendingen

Klagen til Pressens faglige utvalg avvises

red 2 for Veierlendingen

I sitt møte 21-03-2013 vedtok PFU følgende: «Pressens faglige utvalg avviser klagen, idet den gjelder et medium som faller utenfor utvalgets område.»

De anser seg ferdige med saken.

Vi synes, selvfølgelig, det var synd at saken ikke kunne realitetbehandles. På den annen side var dette det vi var redde for. PFUs representant lovet å forsøke å få saken behandlet i utvalget, men lykkes altså ikke.

Se opprinnelig sak her. (06-03-2013)