Utvidelse av brygga i Albykilen

Veierland båtforening vil forlenge brygga i Albykilen

red 2 for Veierlendingen

Veierland båtforening ønsker å utvide brygga med et nytt betongelement på 20 meter. Betongbryggen er fra før 40 meter (se kart). Søknad er sendt kommunen.

Det er i dag 48 plasser på brygga. 39 plasser for fastboende og 8 gjesteplasser. Utvidelsen vil gi flere plasser og trebryggene på innsiden vil bli bedre beskyttet mot hard sjø og is.

Havna er utstyrt med 2 bunnpropeller som holder noen av plassene fri for is i vinterhalvåret. Foreningen har et sevicebygg med toalett og søppelbeholdere. Dette bygget benyttes som vaktbod om sommeren. Det er vann og strøm på bryggene.

Området er avsatt til småbåthavn i kommuneplan. Det er vel all grunn til å tro at dette går greit.

Pasted Graphic
page1image256