Hai på Veierland

Hai på Hvervodden

red 2 for Veierlendingen

2016, 22. mars 014

Melding om hai

Fra Lillevi Berg Kristoffersen har vi fått et hyggelig e-brev med bilder av en hai på Hvervodden. Meldingen lød:

«Hai på Vervodden - noe for avisen din

Hei Bjørn-Arve
I løpet av mine seksti år på Veierland har jeg for første gang sett hai på øya! Riktignok ikke i levende live …
Fant denne i dag morges, 22. mars 2016, på Vervodden, på stranda mot Tangenkilen. Cirka 50 – 60 cm lang.
Kanskje noen av øyas fiskere kan artsbestemme den nærmere.

Riktig god påske til dere begge.

Hilsen Lillevi»

Småflekket rødhai
Vi i reaksjonen mener dette er en småflekket rødhai. Denne er ganske vanlig langs Norskekysten. Helt nord til Nordland.

Småflekket rødhai blir opptil en meter lang og har er en slank kropp dekket med mørke flekker. Den andre ryggfinnen er mye mindre enn den første.

Haien lever så dypt at det stort sett er dykkere som får se den. Den er neppe farlig for mennesker selv om norske dykkere har blitt bitt av haien når den er blitt forstyrret. En dykker ble bitt i Oslofjorden for noen år siden. Han forsøkte å ta haien da han trodde den lå død på bunnen. Han ble ikke skadd da haien bet i dykkerklokken.

Småflekket rødhai lever av bløtdyr og virvelløse dyr, små krepsdyr, småfisk og andre smådyr.

2016, 22. mars 027