Samhold gir styrke

Samhold gir styrke

red 2 for Veierlendingen

Ranheim
Med denne tittelen hadde Alf E. Ranheim et stykke i Tønsberg Blad den 19. juli. Vi har spurt om å få ta stykket inn i avisa og Ranheim har på telefon bekreftet at vi kan ta det inn. Han skal sende over manus, men siden det kan ta litt tid legger vi inn et foreløpig referat her. Stykket kommer i sin helhet når vi mottar det fra Ranheim.

Familie, hvalfangst og boplikt
Ranheim skriver om sin familie på Veierland, om hvalfangstens betydning for utkantnorge og om boplikt. Han skriver at hvalfangsten betød mye for utkantnorge og at infrastrukturen forsvant med hvalfangsten. «Man håpet at boplikten ville løse problemet med bosettingen, men det vist seg dessverre å ikke fungere» skriver han. Ranheim hevder videre at det ikke kan påvises at en eneste kommune har fått økt befolkning som følge av boplikt. Han synes det er synd.

Bolyst
Ranheim hevder videre at Bolyst ble startet som en grasrotbevegelse og som en motreaksjon mot at tilflyttere på øya forsøkte å fraksjonere veierlandssamfunnet. Han hevder også at boplikten ikke hadde noen positiv effekt for Veierland.

Pensjonist Eilertsen
Om Bjørn Eilertsen skriver han: «Pensjonist Bjørn Eilertsen, utdannet jurist og med lang fartstid som diplomat for Norge, er en klok mann.» Han omtaler en kronikk Bjørn Eilertsen hadde i Tønsberg Blad 25. juni og mener Marite Juul i sitt tilsvar har misforstått Eilertsen. Han mener flere av Juuls påstander er svært feilaktige.

Han mener Bolyst aldri har foreslått å legge ned skolen på Veierland. Han mener Marite Juul ikke har lest rådmannens innstilling vedrørende skolen.

Fergen og parkeringen
Ranheim hevder at Eilertsen ikke ønsker å angripe hverken ferge eller fergeførere, men fergeprisene som besøkende til Veierland må betale. For egen del legger han til at han synes det er alt for dyrt med 110 kr pr døgn for parkeringen på Tenvik. Denne parkeringen var tidligere helt gratis skriver han videre.

Angriper personer
Ranheim går til verbalt angrep på både Marite Juul og vellets leder Lise Sandereid. Han mener deres negative skriverier ikke gagner lokalsamfunnet her ute. Han gir tydelig uttrykk for at han anser bopliktkampen for over. Han skriver det er feil å angripe personer (!) og at en bør holde seg til sak.

Samhold gir styrke
Alf E. Ranheim avslutter med å si: «Husk — samhold gir styrke.
_____________________________________

Det er på sin plass å opplyse om at både Alf E. Ranheim og Bjørn Eilertsen er medlem av Bolyst og begge har underskrevet på den hemmelige listen.

Marite Juul og Lise Sandereid er begge medlemmer i Veierland vel og støttet Bosted Veierland.

Dette stykket vil bli erstattet av Ranheims originalmanus når det mottas.

Marite Juul har skrevet et tilsvar. Det finner du her: Infrastruktur på Veierland