Steintrapp til forargelse

Trappa
Trappa som ligger ned mot vannet i Oslebakksundet ble oppført i 2011. Det er sprengt i fjellet. Trappa er ellers oppført i sement og naturstein. Trappeprosjektet strider mot regler om tiltak i 100-metersbeltet og kommunens arealdel for LNF-områder.

Handlet i god tro

De to hytteeierne (brødre) som sto bak trappeprosjektet hevder de ikke trodde prosjektet var søknadspliktig. Nå vil de sende søknad i ettertid. Får de avslag risikerer de å måtte rive trappa. Presedens fra lignende saker i Nøtterøy kommune tilsier nok at de får tillatelse.

Det litt spesielle er at den ene av hytte-eierne er prosjektleder i kommunal- og regionaldepartementet. Mange tenker nok at han visste, eller burde visst, hva han gjorde. Den andre er avdelingsdirektør i Norad.

Saksgangen
Søknad er levert. Behandlingen vil nok ta noe tid da den ikke kan tas på delegasjon. Det må gis flere dispensasjoner for at tillatelse skal gis. Man regner med å ha tatt en avgjørelse i april.

Naboer
Naboer er ikke fornøyde med tiltaket og har klaget til kommunen. De krever trappa fjernet.

Kjellerrom
En av hytteeierne som var med på trappeprosjektet har dessuten bygd en ulovlig kjeller under hytta.

Politisk
I slike saker ser vi de samme politiske skillelinjer som i de fleste andre saker på Nøtterøy. Posisjon mot opposisjon. Venstres Arne Magnus Berge påpeker det faktum at «posisjonen ofte har sett gjennom fingrene på ulovligheter», mens varaordfører Bjørn Kåre Sevik avviser at de ser lett på slike saker.
____________________________