Forsvaret evakuerer H-øya

Forsvarets feriesenter på Håøya legges ned

red 2 for Veierlendingen

042s7ZLeqsx6

Hagen til kommandantboligen ved Håøya fort. Fra Arentzsamlingen etter sivilingeniør Fritjof Arentz (1899-1995).

Bakgrunn og historikk
Når vi legger ut fra Tenvik får vi den bratte Håøya på styrbord side.

Håøya var opprinnelig et underbruk til Alby sammen med Horperød(…). Det skal ha vært 1-2 husmenn på Håøya utover på 1600-tallet, og noen særlig flere ser det ikke ut til å ha vært seinere heller.

I sin tid hørte både Håøya og Veierland til Stokke kommune, men Håøya ble i 1901 overført til Nøtterøy. Veierland fulgte etter i 1965. Øya har tilhørt Forsvaret siden 1890-tallet.

I perioden 1895-1900 hadde forsvaret kanonstillinger med mer der ute. Sammen med Sundås batteri Stokke skulle de forsvare Vestfjorden innover mot Tønsberg og Marinens anlegg i Melsomvik. Kong Oscar II besøkte Håøya 25. juli 1901, og skrev navnet sitt i bergveggen ved en av kanonstillingene.

I 1905 var det nesten 500 mann stasjonert på Håøya og i mellomkrigstiden bodde opp til 15 familier på øya som da hadde egen barneskole.

Forsvaret hadde to 21 cm kanoner, to 12 cm og fire 6,5 cm. De største kanonen kunne beskyte mål som var 11 km borte. Det var også en minestasjon på øya.

Under første verdenskrig inngikk forsvarsverkene i det norske nøytralitetsvernet. Under andre verdenskrig ble øya overgitt til tyskerne 12. april 1940. Kanonene ble demontert og flyttet til Trøndelag. Tyskerne brukte øya til testing/utvikling av en- og tomanns ubåter samt som feriested for tyske soldater fra østfronten.

Forsvaret innstilte sin militære virksomhet på Håøya i 1963 og har frem til i dag benyttet øya som feriesenter for sine ansatte. Det er i den forbindelse 12 - 15 boenheter der på øya.

Tursti
Det er nå lov å gå i land på øya. En må bare passe på ikke å ta de båtplassene som tilhører øyas brukere.

Det er anlagt en merket sti på litt over 2,5 km. Langs stien er det flere fine utsiktspunkter og rester etter festningen.

Forsvaret skal nå selge øya
Forsvaret skal nå selge øya og diskusjonen om hvem som skal kjøpe, og hva øya skal brukes til, er i gang.

Håøya er svært attraktiv med sine flotte naturområder. Vi regner derfor med at diskusjonen vil gå høyt. Det er kort vei til land og Jutøya går jo forbi hele tiden.

Arbeiderpartiet har allerede tatt initiativ og signaliserer at Håøya må sikres for almenheten. De mener at øya må eies av det offentlige. De er spesielt opptatt av å sikre de åpne friområdene og da spesielt i strandsonen. De er imidlertid redd kommunen kan bli sittende med en stor bygningsmasse dersom en må kjøpe alt. De vil derfor ha flere alternativer på banen. De tar saken til kommunestyret.

Det ser slik ut nå
… tror jeg.
Det blir mest sannsynlig en kombinasjon av friområder og boliger eller sommersteder. Det er selvfølgelig ikke boplikt på Håøya så vi ser ikke for oss at det kommer fastboende dit. Det er allikevel mulig det kan komme boliger dit.

Vi har tidligere sett at staten har vært villige til å bidra ganske betydelig når områder skal sikres for almenheten — og her er jo staten eier.