Alle unntatt Sevik

Sitater om garasjesaken

Sitatene er hentet fra Tønsberg Blad

Nå kommer reaksjonene på kommunens ulovlige vedtak. De fleste legger seg flate, men Bjørn Kåre Sevik (FrP) halter videre. Her er hva de sier i dagens Tønsberg Blad.

Tønsberg Blad
Tønsberg Blad sier i en ingress til sin reportasje: «Snipp, snapp, snute, så var høyres garasjevedtak ute.» Når sant skal sies så kom vel dette vedtaket fra FrP og ikke fra Høyre. Dessuten virket det som om enkelte i Høyre var i ferd med å se hvor ille garasjevedtaket faktisk var.

I dagens leder skriver avisen at: «Få kommunale avgjørelser har skapt så mye rabalder som vedtaket om at Veierlendingenes garasjer i Tenvik også kan tilfalle folk som ikke er fastboende på øya. Både garasjesameiet, innbyggere på Veierland, eiere av fritidsboliger og den politiske opposisjonen har skrevet utallige innlegg her i avisen uten å vinne noe som helst gehør.»

I den samme lederen påpeker TB det faktum at Bjørn Kåre Sevik (FrP) og Bjørnar Daae (Høyre) i avisen påsto at hele habilitetsdebatten var oppkonstruert. Hans Christian Bøe (Høyre) hadde i avisens spalter hevdet at opposisjonens påstander om høyres lettvinte omgang med habilitetsspørsmålet savnet ettvert grunnlag i virkeligheten.

På lederplass antyder TB at dette ikke er den eneste saken kommunestyret har mishandlet Veierland: «Mye kan sies om den måten det politiske flertallet har behandlet saker som berører Veierland. Vi skal ikke dra hele listen her.» Veierlendingene hadde sikkert ønsket at de «dro» hele listen.

Høyre
Selv Hans Christian Bøe (gruppeleder i Høyre) begynner å se hvor galt dette var. Litt for sent dessverre: «Vi skulle gjerne ha formulert oss annerledes før jul.» Han sier videre at «Vi må ta konsekvensene av det vedtaket fylkesmannen har gjort. Saken skulle vært utredet før vi gjorde vedtaket. Det har jeg lært nå. Når det gjelder inhabiliteten ser jeg at den berømte setningen om at — garasjene skal følge boligene ved salg — plutselig gjorde to av våre representanter inhabile.»

FrP
FrPs Bjørn Kåre Sevik er fortsatt i angrepsmodus og vil si opp hele festeavtalen med garasjesameie.

Venstre
Arne Magnus Berge (gruppeleder i Venstre) mener posisjonspartiene har dummet seg ut: «De har tapt saken fullstendig og tapt ansikt ganske kraftig.» Han var sint etter vedtaket — og med rette skulle det vise seg. Arne Magnus Berge sier videre at: «De kritiserer opposisjonen for å ha villet slå politisk mynt på denne saken, men her har Høyre og deres partnere ødelagt for seg selv. Det har de klart uten vår hjelp.»

Han mener at det må være opp til garasjesameiet om leieavtalen skal forlenges eller reforhandles.

Politikernes myndighet
På toppen av av Fylkesmannens vedtak om at vedtaket strider mot forvaltningsloven på flere punkter kommer kommuneadvokatens vurdering. Kommuneadvokat, Tor Hafli, sier nå at kommunen og politikerne ikke hadde myndighet til å fatte et vedtak som var bindende for garasjesameiet.
____________________________


Faktaboks: Garasjesaken