Veierlandskalenderen 2015

Veierland vels kalender for 2015

red 2 for Veierlendingen

Kalender0001
Bildetekst: Fronten preges av Veierland skole. Skolen som en gang hadde 66 elever, men i dag er nedlagt. (Foto: Kirvil Håberg Allum/Tønsberg Blad).
Veierland vel har utgitt en kalender for 2015. Kalenderen har bilder fra dagens Veierland og historiske bilder. Vi finner bilder fra hvalfangst, gamle Veierland, skolen, lammingen,17. mai, st. Hans, Rispestua og kirken.

Du kan kjøpe kalenderen på Dagros eller Posten. Passer ikke det så selges den hos Paulsen på Vestgården, Enersen på Tangen og hos Aurmark på Båsløkka. Det er disse tre (henholdsvis Kari, Helle og Svein) som har utført det meste av arbeidet med kalenderen. Den blir sikkert å få kjøpt på basaren også.

Kalenderen koster kr 100,- og inntekter fra kalenderen går til Veierland vel.