Kommunens ansvar?

Har kommunen ansvar for noe som helst?

red 2 for Veierlendingen

IMG_7369
Bildet er den gamle ventebua på Båsløkka

Det har vært velmøte og kommunen har fått sin vanlige dose kritikk. Det har blitt mer og mer påtagelig at veierlendingene ikke lenger forventer noe av kommunen. Her er litt av det som ble tatt opp.

Veibelysningen
Nyinnflyttede Veierlendinger mente det burde settes opp noen flere gatelys på Tangen. Det ble nesten latter i salen fordi noen trodde det var så enkelt. Gatelys er noe vellet henvender seg til kommunen om hvert år, men andre steder står alltid høyere på prioriteringslisten.

Det er mange, mange år siden Veierland fikk nye gatelys til tross for at det her er mange mørke veier. Det vil si på Skauveien (Tangen - Vestgården) har det kommet et nytt gatelys. Det er imidlertid finansiert av fastboende på stedet.

Et tips når det gjelder gatelysa fra Tangen til Båsløkka: Disse pleier å slukke i tordenvær. På Enersens eiendom i Tangenbakken er det et sikringsskap på en stolpe. Der kan man slå over sikringen om alt lystet har gått. Andre steder må man ringe Mesta på telefon 05200.

Trafikk
Det ble klaget på mye ulovlig kjøring. Enkelte sommergjester kjører som om de har en vanlig kjøretillatelse. Noe de vanligvis ikke har og ikke får om de ikke har spesielle behov. Velforeningen sendte en forespørsel til kommunen i våres om denne trafikken. I henvendelsen ba foreningen om kontroller. Henvendelsen er ubesvart, og det er ikke registrert noen form for kontroll i år.

Ventebua på Vestgården
Ventebua på Vestgården forfaller, men den fikk nytt tak for en god stund siden. Mange har trodd det var kommunens fortjeneste (ventebuene er deres ansvar), men det er faktisk Jørn Arnesen som står bak denne utbedringen. Æres den som æres bør!

Helt generelt
Helt generelt så er det slik at en skal lete lenge for å finne kommunal innsats på Veierland.

Det finnes ingen kommunale havner på øya. Dette til tross for at det er en øy. På Nøtterøy finnes det flere. Faktisk er det slik at for å få lov til å bygge privat båthavn på Båsløkka måtte båtforeningen finansiere både fergekai og ventebod.

Boplikten forsvant, skolen legges ned, biblioteket blir borte, ventebodene privatfinansieres, kirken vedlikeholdes privat (og ble i sin tid bygget privat), veilys finansieres privat, for garasjeområdet betaler veierlendingene en festeavgift skyhøyt over hva en betaler for kommunale tomter andre steder i kommunen, kommunen forsøker å tvinge garasjesameiet til å endre vedtektene (fylkesmannen kjente vedtaket ugyldig/ulovlig), beredskapen er lokalt organisert osv.