Ramski og garasjesameie

Partene
I denne saken er det minst 3 parter. Bente Hobæk, Trond Ramski og sameiet for garasjene på Tenvik. Begge har sin bakgrunn i Bolyst.

Saken
Saken er at Bente Hobæk har solgt en andel i garasjesameiet til Trond Ramski. Sameiet hevder at det ikke er anledning til dette fordi Trond Ramski ikke er fastboende på Veierland og fordi det står 11 personer på venteliste for å få garasje. Ventelisteordningen er vedtektsfestet. Bente Hobæk og Trond Ramski vil ikke gi slipp på garasjen og Trond Ramski er i sakens anledning stevnet for forliksrådet.

Garasjesameiet hevder at korrekt fremgangsmåte ville være at Bente Hobæk solgte sin garasje til sameiet og at sameiet så solgte garasjen videre til førstemann på ventelisten.

Forliksrådet
Det har allerede vært et møte i Nøtterøy forliksråd. Der møtte Ramski med advokat selv om han, skriftlig, hadde medelt at han ville møte uten advokat. Saken ble imidlertid avvist da Trond Ramski protesterte på at saken skulle føres i Nøtterøy kommune. Han mente saken måtte føres i Tønsberg siden han er hjemmeværende i Tønsberg. Ramski fikk medhold i den påstanden og det blir nytt møte i Tønsberg forliksråd.

Det ligger vel i kortene at Bente Hobæk også vil bli stevnet i denne saken.
____________________________

Faktaboks: Garasjesaken
Faktaboks: Veierland vel

________________________________

11-02-2013

Hei Bjørn Arve,
Følgende ble sendt til meg i dag på mail. Dette var å finne på din internet-side: Veierlendingen.

Jeg har aldri solgt noen garasje til Trond Ramski. Saken er meg fullstendig uvedkommende!

Da jeg selv ikke er leser av Veierlendingen har jeg ikke sett dette selv.

Jeg ber om at du snarest ikke bare endrer, men også beklager dette, på din nettavis.
Bente Jørgensen

________________________________

11-02-2013

Som dere skjønner hadde jeg skrevet Bente Jørgensen i steden for Bente Hobæk. Det beklager jeg selvfølgelig gjerne.

Bjørn Arve

________________________________

12-02-2013

Hva er dette - se kopi under? Har du det minste begrep om hvor alvorlig slike uriktige påstander er ! Du som garasjesameier vet utmerket godt hvem som har solgt og hvem som har kjøpt. Når du bevisst kringkaster feil navngitt person, og bemerker at personen vil bli stevnet, er dette meget ødeleggende for denne personen og for sameiet vårt i kommende sak. Forliksrådet er til for at parter skal forlikes, og saker som sendes dit er ikke gjenstand for offentlig sjikane, synsing eller debatt. Rettsystemet bør alle ha respekt for -

Saken oversendes sameiets leder og advokat med krav om fjerning av hele innspillet. En unnskyldning til Bente Jørgensen i samme avis bør være et minimum. Dette leses av mange hytteeiere også, og saken du refererer til er ivaretatt av sameiets advokat så din synsing tror jeg er unødvendig.

Arne Torgersen
________________________________

11-02-2013

Jeg visste ikke at jeg hadde gjort dette bevisst, men beklager det gjerne en gang til.

Bjørn Arve
________________________________

11-02-2013

Vedr. Bevisst navneforveksling

Jeg har mottatt henvendelse fra deg vedr. videre abonnement på Veierlendingen. I går fikk jeg tilsendt utdrag fra siste utgave av "Veierlendingen" med link til «Bosted Veierland» på mail.

Her kommer du med grove beskyldninger mot min kone, Bente Jørgensen, som du beleilig og helt klart mot bedre vitende har koblet opp mot den kommende forliksklagesaken mot Trond Ramski. Du vet utmerket godt – som de fleste Veierlandsbeboere - at den andre part i garasjesameiets sak mot Trond Ramski er Bente Hobæk og ikke min kone.

Du satt for øvrig ved min side i sameiemøte den 9.januar, hvor ovennevnte sak ble behørig diskutert. Så noen» misforståelse» her kan du ikke påberope deg.

Jeg ber om at «feilen» rettes opp snarest. Jeg forventer også at du i din avis beklager de direkte gale opplysningene. Din avis har, i alle fall inntil nå, vært offentlig tilgjengelig og du har med dette bidratt til å sverte min kones rykte.

Samtidig vil jeg heretter ha meg frabedt tilbud på Veierlendingen/Bosted Veierland der ansvarlig redaktør kan prestere å komme med slike bevisste usannheter!

For øvrig står garasjen i mitt navn.

Bjørn Eilertsen
________________________________

11-02-2013

Bente Jørgensen, jeg beklager at ditt rykte er svertet. Bjørn Eilertsen, jeg beklager at din kones rykte er svertet. …, men nei. Det var ikke bevisst. Det var et uhell i en sen nattetime.

Bjørn Arve
________________________________

13-02-2013 — Fra Veierlandsnytt (redaktør Geir Prytz)

Sakset fra Veierlendingen ved redaktør Bjorn Arve Iversen.
Ikke vet jeg hvor langt nede i flasken han var kommet da han skrev følgende om garasjekonflikten i Tenvik:

(Sitat fra teksen på denne siden er fjernet her siden dere kan se den ovenfor • Bjørn Arve)

Det rare er at Bente Jørgensen har ingen garasje i Tenvik. Hun har heller ikke solgt noen garasje i Tenvik. Bente Jørgensen har heller ikke noe garasjeforhold med Trond Ramski og heller ikke noe annet forhold så langt jeg vet. Bolyst Veierland er ingen part i garasjesaken i Tenvik, det er et forhold mellom Veierland Garasjesameie og Nøtterøy kommune. Bevisst eller ubevist prøver red i Veierlendingen å sverte en nabo som ikke har noe med denne saken å gjøre. Hvem kan ta slike høytidlig??
________________________________