Båtplass og garasje er viktig for de fastboende

En kort kommentar til Tone Torgersens innlegg den 26.02.

Lise B. Sandereid (Veierland velforening)

Screenshot 28-02-13 21:51

På Veierland er det i overkant av 450 hytter og ca. 60 boliger som brukes som sommerhus. Altså i overkant av 510 sommergjest-familier. Det er ca. 160 fastboende. Vi har 31 garasjer i Tenvik og det er stor mangel på båtplasser. Det sier seg selv at skal det bo folk året rundt på øya, må vi kunne tilby disse garasje og båtplass i den grad det er noe ledig.

Veierland velforening har 90 A-medlemme (fastboende) og 142 B-medlemmer (sommergjester). Alle kan delta på våre møter og har talerett, men bare A-medlemmer har stemmerett. Vi har aldri fått noen protester fra B- medlemmene på denne ordningen. Fastboende er de som har folkeregistrert adresse på øya. Det samme kriteriet brukes for å delta i kommunestyret, man må ha folkeregistrert adresse i Nøtterøy kommune. Sommergjestene har sin egen organisasjon; Veierland hytteeierforening. Foreningen organiserer sommergjester i boliger og i hytter.

Veierland vel og hytteeierforeningen har et godt samarbeid.

Vi ser ingen grunn til at sommergjester som bruker bolig som hytte skal ha andre rettigheter på øya enn sommergjester som bruker hytte.
________________________________

Link til gjengivelse av Tone M. Torgersens innlegg: Tone vil inkludere alle

Faktaboks: Garasjesaken
Faktaboks: Veierland vel