Akseltrykk

Har kommunen ansvar for overvekt på våre veier?

red 2 for Veierlendingen

Dårlig vei

Enkelte tider på året er våre veier ekstra utsatt om de belastes hardt.

Bakgrunn
Veirenos er Vesars leverandør når det gjelder renovasjonstjenester. Kontrakten Veireno har med Vesar fastslår at Veireno skal overholde akseltrykkbestemmelsene på kommunale veier. Det er en kjent sak at Veireno bryter akseltrykkbestemmelsene flere steder.

Vesars rolle
Vesar har et ansvar i saken og har derfor henvendt seg til Veireno og informert om at dette er uakseptabelt. De har imidlertid ikke klart å løse saken. Veireno har søkt om dispensasjon fra reglene, men svaret på søknaden drøyer. Sannsynligvis fordi dette ikke er et isolert problem. Det er nok mange som kunne tenke seg dispensasjon fra akseltrykkreglene.

Veireno har dessuten vurdert andre kjøretøy og annen type utstyr for å tilpasse vekt til vei.

Kommunens rolle
Vesar har også ansvar for renovasjon i Nøtterøy kommune. Kommunen er ikke fornøyd med at departementet skal ta avgjørelser over hode på de som faktisk har ansvar for disse veiene. Det er kommunen som er veimyndighet og har vedlikeholdsansvaret på kommunale veier.

Kommunen har også uttrykt bekymring fordi noen av veiene er private. Hvem har ansvaret når det kjøres med overlast på disse veiene?

Veierland
Også på Veierland kjøres det med alt for høyt akseltrykk på renovasjonsvogna. En ting er at denne kjøres på kommunale veier. Mange steder ser vi at veiene ødelegges av denne overlasten.

Enda mer ser en det på private veier. Skulle tro at kommunen eller Vesar har et ansvar her også? Det burde i alle fall være mulig å søke om erstatning dersom veien åpenbart er ødelagt av overbelastning.