Kommunen har oppgradert på Båsløkka

Oppgradering på Båsløkka

red 2 for Veierlendingen

For et år siden gjorde vi Nøtterøy kommune oppmerksom på at det er et vedlikeholdsbehov på Båsløkka. Vi pekte på tre konkrete vedlikeholdsprosjekter. Vi fikk et positivt svar fra Tor Arne Morgen (driftsleder vei & park). I løpet av sommeren er alle prosjektene gjennomført.

Stranda på Båsløkka
Nord for kommunebrygga på Båsløkka er det en liten strand på 5 - 6 meter. Veldig fin for små barn. Vi klaget på at avløpsrøret vasket ut sanda som ble erstattet med veigrus.

Nå er røret forlenget og stranda er bedre.


StrandaVedBrygga Rør
Før og nå bilder.

Venteboden
Den flotte venteboden hadde fått et strøk maling av dugnadsgjengen. Vi mente det var lite og nå har den fått et strøk til.

Malt ventebod

Stakekum
Går du oppover veien fra Båsløkka og holder til venstre i krysset på toppen av bakken får du snart Rispa (det lille hvite søte koselige huset) på høyre side. Nesten rett ovenfor Rispa eller trafokiosken var det en liten kom som var knust av kantryddemaskinen. Driftslederen lovet at også denne skulle byttes. Nå er ny kum plassert.

ukjent Ny kum
Før og nå bilder.


Vi synes dette er veldig bra vi.