Stor dugnad på Vellet

Stillaset er på plass

red 2 for Veierlendingen

Pasted Graphic

Velhuset skal pusses opp
Velhuset skal pusses opp. Utvendig skal det skrapes, grunnes og males. Dårlige materialer skal skiftes ut. Planen er at sydveggen skal være klar før sommeren.

Stillaset
På bildet ovenfor ser vi at stillaset er montert. Da Vellet valgte ikke å kjøpe stillas gikk en liten gruppe Veierlendinger sammen og dannet et aksjeselskap. Det er dette aksjeselskapet som nå leier ut stillaset til Vellet. Prisen er godt under markedspris.

Dugnadgjeng
Det er en stor dugnadsgjeng som skal i gang. Dugnadsgjengen har fått det klingende navnet Vaktmesterlauget. Det er pr i dag 32 påmeldte. Gruppa ledes av en firerbande: Tore Iversen, Atle Torbjørnsen, Jørn Arnesen og Bjørn Arve Iversen. Dersom du er interessert så kan du henvende deg til en av disse. Prøv et e-brev til baiversen@mac.com.

Prosjektmøter
For at alle fra dugnadsgjengene skal kunne delta blir to prosjektmøter. Det blir et møte onsdag 30. mars kl 18:00 og et møte lørdag 2. april kl 13:00. Ledelsen håper flest mulig kan komme på et av møtene.

På disse samlingene vil ledergruppa vise hvordan utstyret brukes, hvordan dugnaden organiseres og fremdriften i prosjektet. Dette gjelder spesielt hvordan vi skal fjerne maling ved bruk av infrarøde malingfjernere (Speedheaters). Dersom utstyret brukes riktig viser testene vi har gjort at fjerningen går som en lek.

Dersom du er i dugnadsgjengen ønsker Atle å vite hvilket møte du kan delta på. Tlf.: 90 14 06 13 eller e-adresse: atltorbj@online.no