Siste dag på biblioteket

Siste kveld med biblioteket

red 2 for Veierlendingen

Strange_Book_Titles_09
Tirsdag 17. desember klokken 19:00 er siste bibliotekkveld på Vellet. Vi mister et sosialt samlingspunkt. Marite Juul åpner biblioteket for siste gang.

Har du bøker liggende? Dette er siste mulighet for innlevering av bøker på Veierland. Bøker du sitter igjen med når biblioteket stenger på tirsdag må leveres i Tønsberg. Det samme gjelder bøker du låner på tirsdag.

Ved denne nedleggelsen sparer kommunen 110.000,- pr år. De ville spart mye mer om de isteden hadde lagt ned biblioteket i Tønsberg hevder noen — vi har ikke finregnet, men de kan ha rett. De ansatte ved Tønsberg-Nøtterøy Bibliotek utførte i 2012 28,95 årsverk inkludert Veierland. Ved biblioteket på Veierland var det 0,1 årsverk. Vi antar at de ansatte i 2014 vil stå for 28,85 årsverk og at det er herfra besparelsen kommer.

Biblioteket på Veierland hadde 44 aktive lånere i 2012. Enkel hoderegning sier at dette tilsvarer ca 30% av befolkningen når vi regner med smått og stort. Biblioteket hadde 360 besøk og 550 utlån i løpet av året.

Det var dessuten en aktiv lesesirkel knyttet til bibliotekfilialen.
_______________________

Konsekvenser? Tja. Dersom vi antar at de 360 besøkende isteden drar til Tønsberg blir det en kostnad på rundt regnet (360 x 50 x 2) 36.000,-. Eller om vi regner timer; De kommer til å bruke minst 4 timer pr besøk når en skal få det til å funke med buss og ferge. Altså 1.440 timer (eller 0,8 årsverk).