Oslebakke gjennom 150 år

Oppdelingen av Oslebakke fra 1800 til 1950

Jogeir Nicolai Stokland, mars 2015

I føljetongen om eiendomsoppdeling og beboere på Veierland i perioden 1800 til 1950 har turen kommet til Oslebakke. Du finner hele historien her: Oslebakke