Boliger til salgs

Mer salgslyst enn bolyst akkurat nå

red 2 for Veierlendingen

Mer salgslyst enn kjøpelyst viser det seg også at det er.

Nå er det hele 14 eiendommer til salgs her ute. Dette er som forventet. Både Bolyst og Bosted Veierland hevdet at det ville skje når boplikten ble fjernet. Bolyst hevdet at dette ville føre til flere fastboende og Bosted Veierland hevdet at dette ville føre til færre fastboende. Så langt er det vel Bosted Veierland som har fått rett.

Begge har imidlertid bommet på en ting. Til tross for mange boliger til salgs så selges det lite. Salget går trått sier meglerne. Om dette kommer av for høye priser, all den negative reklamen som kom under bopliktkampen eller er en nervøs reaksjon på hva som vil skje ved neste kommunevalg sies det lite om. At boplikten kommer opp igjen er imidlertid rimelig sikkert.

Av de som skal selge er den mye omtalte Bolyst-gruppa foreløpig overrepresentert.