Stranda vaskes ut

Avrenning på stranda

red2 for Veierlendingen

Ødelagt strand

Avløp på stranda
Ved kommunebrygga på Båsløkka er det et bittelite friområde mellom brygga og et privat område med båthus. Vi mener denne stranda er 3 - 5 meter bred.

Nå kommer dreneringsrøret som drenerer vann fra veien ut på denne stranda. Det medfører at sanda vaskes vekk.

På bildet, med ventebua i bakgrunnen, ser en hvordan stranda ødelegges av dette dreneringsvannet. Ødeleggelsen variere. Noen ganger er det mer sand andre ganger mindre, men tendensen er at stranda blir mer og mer ødelagt.

Dette røret burde vært gravd ned i bakken og ført et par meter ut i sjøen. Deretter burde stranda vært reparert med ny sand. Et par traktorlass med sand er nok da det bare er de minste barna som bruker stranda. De større bruker friområdet med svaberg og badetrapp på nordsiden av det private båthuset.

Melding er sendt til kommunen, men de har vel ikke noe ansvar her ute?