Vaktmesterlaugets Kick-off

Vaktmesterlauget er i gang

red 2 for Veierlendingen

Vaktmesterlauget har hatt sommerferie og startet opp igjen sist lørdag.

Kick-off
Vaktmesterlauget på Veierland vel hadde kick-off lørdag 23-09-2017. Det var dugnad fra klokken 12:00 til klokken 16:00. Deretter var det pølser og øl.

Det møtte 10 - 12 ivrige laugmedlemmer og ledergruppa var svært fornøyd.

IMG_0890

Mye ble gjort
Et par fra ledergruppa hadde vært borte tidligere i uka og gjort klart. Nord og øst-veggen var ferdig vasket og klar for et nytt strøk maling. Såpe, maling, koster og stiger var på plass. Alt var klart for for en dugelig dugnad.

Og det ble det:
  • Hele sydveggen fikk et nytt strøk maling
  • Hele østveggen fikk et nytt strøk maling
  • Hele nordveggen ble vasket og skrubbet
  • Skrapingen av tilbygget (hovedinngangen) er i gang
  • Det ble fjernet løv og annet fra takrenna på det nye uthuset
  • Hyllene i Lillesalen/biblioteket ble fjernet

Vil du være med?
Det er mye som gjenstår. Ta kontakt med Atle og meld deg på: atltorbj@online.no

Du kan også ta kontakt med noen av de andre i ledergruppa:
  • Tore Iversen
  • Jørn Arnesen
  • Bjørn Arve Iversen
  • Atle Torbjørnsen