Konverteringer i Oslebakke

Hytte til hus til hytte

Hytten ble etter all sannsynlighet ble bygget tidlig på 80-tallet som erstatning for en eldre hytte. Stedet var i 100-meters beltet i Oslebakk. Betingelsene var blant annet at det ikke skulle legges inn vann og avløp.

I 1986 ble status endret fra hytte til bolig etter søknad fra eierne. Det er lagt inn vann til boligen og avløp fra boligen. Bebyggelsen har økt i omfang.

I 2013 søker eierne om tilbakeføring.

Kommuneadministrasjonen stiller seg i utgangspunktet negativt til godkjenning.

Søker uttaler: «Min eneste grunn til å endre eiendommen i matrikkelen fra bolig tilbake til fritidseiendom er at i det totale arveoppgjøret til våre to barn har vi verdibestemt eiendommen på Veierland, og at begge barna bor og arbeider i Oslo og vil benytte eiendommen på Veierland som fritidseiendom.»