Hemmelig brev i formannskapet?

Marite vil ha innsyn i Varaordførerens brev

red 2 for Veierlendingen

139933(Bildetekst)
Det viktigste er ikke garasjen, men hva man har i garasjen.

Garasjesaken i formannskapet
På et formannskapsmøte i november fikk garasjesameiet endelig medhold i garasjesaken. Formannskapet innser at de ikke har anledning til å diktere sameiets vedtekter. Kommuneadministrasjonen har fått fullmakt til å reforhandle leieavtalen med sameiet, men vedtaket fastslår at sameiet selv skal bestemme hvordan tildeling av garasjer skal skje. Dette skjedde etter at fylkesmannen erklærte at det første vedtaket (der kommunestyret vedtok endringer i garasjesameiets vedtekter) ugyldig.

Eneste parti som gikk i mot dette vedtaket var Frp ved varaordfører Bjørn Kåre Sevik.

Det var også Bjørn Kåre Sevik som fikk saken utsatt på forrige formannskapsmøte fordi 2 garasjesameiere hadde engasjert advokat. Advokaten trakk i tvil hvorvidt det faktisk dreide seg om et sameie.

Bjørn Kåre Seviks brev
Det vakte oppsikt på Veierland at Bjørn Kåre Sevik på siste møte viste til et brev fra advokat Bjørn Soltvedt. Dette brevet ble ikke fremlagt for formannskapet. Det vekker spesiell harme på Veierland da man har friskt i minne den såkalte hemmelige listen fra Bolyst. Den listen ble hemmeligholdt av både ordfører Roar Jonstang (Høyre) og varaordfører Bjørn Kåre Sevik (Frp). Fylkesmannen fastslo at listen skulle offentliggjøres, men ordføreren hevdet at de ikke lenger hadde listen.

Bjørn Kåre Seviks nære samarbeid med Bolyst, en velforening med hemmelige møter og hemmelige medlemslister, gjør ikke saken enklere.

At brevet var skrevet av Bjørn Soltvedt gjorde heller ikke saken bedre. Bjørn Soltvedt er Trond Ramskis advokat. Det brygger opp til rettssak mellom Trond Ramski og garasjesameiet da Trond Ramski har tilegnet seg en garasje i strid med garasjesameiets vedtekter. Trond Ramski er dessuten aktiv i Frp i Tønsberg.

Krav om innsyn i brevet
Siden det ble henvist til dette brevet i formannskapsmøtet ber nå Marite Juul om en kopi. Hun sendte Bjørn Kåre sevik et e-brev om dette i slutten av november. Bjørn Kåre Sevik har ikke svart på dette.

Nå har Marite henvendt seg direkte til ordføreren der hun ber ordføreren (Jonstang) henstille til Sevik om offentliggjøring av dokumentet.

Hun skriver blant annet: «Bjørn Soltvedt er advokaten Trond Ramski benytter overfor Veierland garasjesameie i konflikten om garasjen han har kjøpt i strid med sameiets vedtekter.»

og videre... «Varaordføreren har spilt en svært aktiv rolle i garasjesaken. Han har anmodet om og fått, utsettelse av saken to ganger, og det var han som i formannskapsmøtet og kommunestyremøtet 12. desember 2012 kom med benkeforslaget hvor ordet fastboende var erstattet med frasen eiere av bolighus, en formulering skreddersydd for partifellen Trond Ramski. Det er derfor interessant at han brukte argumenter fra Ramskis advokat under formannskapsbehandlingen 28.november, uten å ha sørget for at dokumentet han siterte fra var fremlagt i saken.»

Varsel om rettslig forfølgelse
Garasjesameiet har varslet Trond Ramski om at det blir rettslig forfølgelse dersom garasjen ikke overleveres til sameiet.