Nytt fra Vellet

Veierlandskalenderen 2014

red 2 for Veierlendingen

Dugnad på Veierland vel våren 2011
Veierland vel vurderer å lage en Veierlandskalender for 2014. Det vil koste ca 13.000,- å trykke 200 kalendere. Det jobbes nå med å skaffe sponsorer til kalenderen. Prisen vil ligge på 100 til 150 kroner.

Vellet trenger en bod til gressklipper, kantklipper, raker med mer. Foreningen har dessuten mange benker og bord som helst skal lagres inne om vinteren. Tidligere sto dette i brannstasjonen, men nå betaler Nøtterøy kommune leie for denne og Vellet kan ikke lenger benytte den til lagring. Planen er å bygge et skjul i hjørnet på Velhuset. Inne i kroken ved inngangen på nordsiden.

Det kjøpes inn 2 nye bord-med-benker til Vellet. Disse nye er av den runde typen. Samtidig pusser Vellet opp 2 eldre benker-med-bord.

For å få mer aktivitet på Vellet endres utleiereglene. De nye reglene er mer fleksible enn de gamle. Leier du Vellet og har et arrangement som er åpent for alle kan du slippe å betale leie — du betaler bare for vask. De nye reglene gjelder også for de som leier Vellet i den hensikt avholde kommersielle kurs, konserter eller utstillinger. For å redusere risikoen for de som leier kan det inngås avtale om at Vellet får 20% av inntektene dog aldri mer enn ordinær leie. En forutsetning er at inngangsbilletten har en moderat pris.