Lovlig vedtak?

Det er nå full krangel rundt garasjene på Tenvik etter det famøse kommunestyrevedtaket 12-12-2012. Krangelen dreier seg om de 31 garasjene som i dag er forbeholdt fastboende. De borgerlige bestemte at garasjene heretter ikke skal forbeholdes de fastboende, men være tilgjengelig for alle som har bolighus på øya. Garasjene skal dessuten følge boligene ved salg. Vedtaket ble gjort mot opposisjonens stemmer. Garasjesameiet raser mot vedtaket.

Etter at Tønsberg Blad tok opp saken har det blitt ny debatt rundt garasjene på Tenvik. Formanskapet diskuterte nå garasjesaken igjen. Astrid Gundersen (Felleslista) ville ha saken opp til ny behandling. Hun ville i alle fall ha vurdert om vedtaket holdt vann.

Arne magnus Berge (Venstre) har tidligere sagt at de vil løfte saken opp på bordet igjen. Han har dessuten reist spørsmål om habilitet hos to av Høyres representanter som vil få en verdiøkning på sine eiendommer som følge av vedtaket. Kommuneadvokaten mener det er tvil om representantenes habilitet. På konkret spørsmål rådet kommuneadvokaten Bente Jørgensen (Høyre), som er den eneste av representantene som har plass i formanskapet, til å fratre. Det gjorde hun — men hun hadde vært med på selve vedtaket i kommunestyret.

Saken ble avgjort med 24 mot 17 stemmer i kommunestyret. Siden siden resultatet av stemmegivingen ikke kunne påvirkes av disse to representantene mente posisjonen at saken var i orden. Jorunn Midttun (AP) var ikke enig i det siden han mente begge representantene hadde tatt ordet under behandlingen. Hun vant ikke fram med dette i formannskapet der posisjonen har flertall.

Opposisjonen vil derfor be fylkesmannen om en lovlighetskontroll selv om fristen for slik klage er overskredet. Opposisjonen var imidlertid ikke klar over at Bente Jørgensen hadde garasje før nå.
____________________________

Faktaboks: Garasjesaken