Biblioteket stenges — vår skyld

Biblioteket stenges — vår skyld

red 2 for Veierlendingen

Screenshot 13-10-13 20:41
Det har vært litt i avisa
Det har vært litt avisskriverier om Veierlands fremtid og nedleggelsen av biblioteket her ute. I dag (11-10-2013) var dette oppe på lederplass i Tønsberg Blad. Dessuten var det et lite intervju med Høyres Erik Holmelin (ført i pennen av Ralf Haga i Tønsberg Blad). Sånt blir det bråk av…

Biblioteket stenges
Selv om det er trist at vi mister biblioteket så er nok de fleste fastboende inneforstått med at det måtte gå den veien nå som folketallet igjen synker og skolen er borte. Biblioteket på Vellet var både skolebibliotek og folkebibliotek. Når det ikke lenger er behov for skolebiblioteket så er det bred enighet om at det er riktig å legge ned biblioteket. Det kostet litt over 100.000,- i året å drive biblioteket her ute.

Hva vil kommunen?
I løpet av et par år har vi mistet boplikten, skolen er nedlagt og nå stenges biblioteket.

På lederplass skriver Tønsberg Blad: «Det er etterhvert fint lite igjen av servicetilbud på øya. Med årene har veierlendingene stadig oftere måttet ta turen til land for å ordne det aller meste. Er det slik Nøtterøys politikere vil ha det?» og «Har politikerne i virkeligheten gitt opp Veierland? Er de eventuelt villige til å se med åpne øyne på at øya avfolkes? I så fall burde noen ha mot til å si det.»

Vellets leder, Lise Sandereid, sier til Tønsberg Blad (om politikerne): «De har ingen tanker om hva de vil med Veierland.»

Hva sier politikerne?
På denne bakgrunn får Erik Holmelin, en profilert Høyre-politiker, spørsmålet:«Har du forståelse for velforeningslederen, som mener politikerne gir blaffen i Veierland?»

Han svarer: «Vi gjør ikke det, MEN HVA KAN VI GJØRE? Hovedproblemet på Veierland er at de er i strid med seg selv der ute, og det kan vi som politikere ikke gjøre noe med.»

Her kommer det mer garantert. Følg med. Det blir nok en ny leder i Veierlendingen også.