Hustomt selges som fritidseiendom

Selger boligeiendommer som hyttetomt

red 2 for Veierlendingen

Svein Trollsås var i sin tid med i ledergruppen for Bolyst. Han uttalte seg flere ganger i Tønsberg Blad og hevdet at Bolyst ville ha bort boplikten for å få flere fastboende til Veierland. Bolyst klarte aldri å få Veierlendingene til å tro på dette. Derimot lykkes de godt med å overbevise Høyre, FrP og KrF. Her er noen av de uttalelsene Trollsås kom med under bopliktkampen:

(Svein Trollsås sitert i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) – For å skape bolyst, må vi ha vekk boplikten, sier Svein Trollsås klart og bestemt.

(Svein Trollsås, på vegne av Bolystgruppen i TB 01-04-2011) Vi ønsker flere fastboende til øya vår, men ser at dette ikke skjer. Veierlands befolkning er i ferd med å eldes.

(Svein Trollsås, på vegne av Bolystgruppen i TB 01-04-2011) Veierland er en perle – og uten boplikt, med forbedret infrastruktur, samt investeringslyst fra private, håper vi å kunne stimulere til økt bosetting her.

Det kunne ved første øyekast se ut som om det å fjerne boplikten skulle øke antall fastboende på Veierland.

Nå er boplikten borte. Vi har allerede sett at Bolyst-medlemmer har solgt hus som sommerboliger.

Det siste er at noen av de ledige boligtomtene averteres som hyttetomter på finn.no. Og kontaktpersonen er Svein Trollsås. Det er selvfølgelig ikke forbudt å gjøre dette nå som boplikten er borte, men det er nok en del som lurer på hvor det ble av det brennende engasjementet for å få flere fastboende til Veierland.

Vi finner ikke eiendommene på Finn lenger. De ble antagelig fjernet i forbindelse med et oppslag i Øyene sist uke.

Vi ser i Øyenes oppslag at Nøtterøy kommune er lite begeistret for annonseringen, men det er ikke noe de kan gjøre med dette.

_____________________________

Faktaboks: Bolyst Veierland