Kabel på Vellet

Telenors kabel

red 2 for Veierlendingen

080220044833_voicep1.42cable
Telenor har søkt om å få henge opp en luftkabel mellom to stolper ved vellet. Vellet har svart positivt på dette, men gjør oppmerksom på at det vil bli satt opp et uthus omtrent der kabelen vil gå og forutsetter at kabelen ikke vil komme i konflikt med uthuset.

Telenor bekrefter at kabelen ikke vil komme i konflikt med uthuset.