Kari har fått brev

Kari har fått brev

red 2 for Veierlendingen

Kari Paulsen har fått sympatibrev fra en hun traff på travebanen for en del år siden. Paulsen hadde hester som gikk løp der oppe. Damen støtter Veierlendingenes kamp med og i vårt «demokrati». Hun vil gjerne som utenforstående gi uttrykk for hva hun mener om det som har skjedd og skjer på Veierland.

Hun ønsker å være anonym, men vi vet selvfølgelig hvem det er snakk om. Vi har fått tillatelse til å trykke brevet som dere finner her: Veierland, nok en gang