Arbeidsstart på Båsløkka brygge

Arbeidsstart for bølgedemperen på Båsløkka

red 2 for Veierlendingen

Det skal monteres en bølgedemper for å beskytte båtplassene på Båsløkka. Arbeidet skal begynne i uke 19. Uke 19 begynner mandag 6. mai. Nordocks leverer bryggene og Arne Rød skal taue bryggene på plass og legge ut moringer.

Fergen går som vanlig, men båtbryggene er ikke tilgjengelige. Alle båter må fjernes før arbeidet begynner.

Det er et omfattende arbeid som skal gjøres. Eksisterende brygger skal løsnes og det blir en ombytting av plassering. Det er usikkert når arbeidet er ferdig.

Nordocks har levert minst to bryggeanlegg her ute tidligere. En mindre hengebrygge på vestsiden og en betongbrygge sydpå.

Ellers vil bryggesameiets styreleder, Thor-Christian Lorange, minne om at det er vårdugnad på brygga 01-06-2013. Det avholdes årsmøte i samband med dugnaden.

IMG_7744