Beredskapsgruppa

Beredskapsgruppa på Veierland

red 2 for Veierlendingen

Beredskapsbil
Bildetekst
Veierland vel feirer 65 år, det lanseres en ny Veierlandsbok og vi klipper båndet for ny beredskapsbil. Besøk av fylkesmann, rådmann og ordfører.


Beredskapsgruppa bistår ved alle typer ulykker, uhell og der det er behov for øyeblikkelig innsats. Vi synes det passer med litt oppmerksomhet rundt gruppa i vår lille føljetong med fokus på Vellet. Vi må ikke glemme at det er Vellet som organiserer gruppa, det er Vellet som har kjøpt inn ambulansen/hjertestarteren og det er Vellet som betaler kurs for hjertestarteren. Så ---- STØTT VELLET.

Her er beredskapsplanen:

Ved brann
Ring først 110.

Beredskapsgruppa skal assistere brannvesenet ved brann. Alarmsentralen og brannvesenet har listen og vil ta kontakt med gruppa ved behov.

Ved sykdom/ulykke
Ved akutt sykdom/ulykke ring først 113.

Beredskapsgruppa skal stille opp ved sykdom/ulykke og kjører vellets ambulanse.

Deler av gruppa har vært gjennom HLR-kurs og sertifisert for hjertestarteren som oppbevares på Vellet. Alarmsentralen har listen og vil ta kontakt med gruppa ved behov.

Beredskapsgruppa
• Tore Iversen 333 88 030/930 82 815 — Disponerer ATV — Tilgjengelig utenom arbeidstid — Sertifisert for hjertestarter

• Sverre Tangerud 932 60 712— Disponerer ATV — Tilgjengelig utenom arbeidstid — Sertifisert for hjertestarter

• Edmund Paulsen 333 88 283/913 92 134 — Disponerer traktor — Jobber på øya — Sertifisert for hjertestarter

• Geir Prytz 333 88 026/911 53 105 — Disponerer golfbil — Jobber på øya — Sertifisert for hjertestarter

• Kjell Henrik Jacobsen 333 88 425/900 57 622 — Disponerer ATV — Disponibel utenom arbeidstid — Sertifisert for hjertestarter

• Kari Kaasa 333 88 124/915 38 505 — Disponerer UTV — Disponibel utenom arbeidstid — Sertifisert for hjertestarter

• Vidar Ringstrøm 333 88 290/918 78 358 — Disponibel utenom arbeidstid — Sertifisert for hjertestarter

• Egil Torgersen 333 88 083/905 19 948 — Disponerer traktor — Er på øya i perioder

• Svein Kaasa 333 88 139/918 67 507 — Disponerer ATV — Disponibel utenom arbeidstid