Åpent møte om Veierland skole

Etterbruk av Veierland skole

red 2 for Veierlendingen

dsc03203
Bildetekst: Skolen har besøk av Bygdekvinnelaget (som jeg har stjålet bilde fra).
Bakgrunn
Som de fleste vet så er Veierland skole nedlagt. Selv om skolen forsvant i dragsuget etter boplikten så står skolebygget fortsatt der det sto. Blir det stående tomt vil det fort forfalle. Nå diskuteres etterbruk.

Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å utrede fremtidig bruk av Veierland skole. Det er senere bestemt at Christian Thaulow skal være saksbehandler. Thaulow er kommunaldirektør for oppvekst og kultur i Nøtterøy kommune.

Arbeidet vil starte i begynnelsen av juni og resultere i en sak for kommunestyret i september/oktober. Veierland vel er invitert til å delta utredningsarbeidet.

Åpent møte
Veierland vel inviterer til åpent møte på Vellet torsdag 12. juni kl. 19.30. Kommunaldirektør Christian Thaulow kommer for å orientere om arbeidet med etterbruk av skolen. Eiendomsforvalter Ole Karsten Onarheim er også nevnt. Han kjenner godt til skolebygget og det bygningstekniske. Møtet blir altså åpent for alle.

På dette møtet vil Christian Thaulow sannsynligvis fortelle om prosessen frem til det tas en avgjørelse. Det er vel mulig at det blir en tur innom skolen også.

Aktiv diskusjon
Veierland vel har vært svært aktive i denne saken. Veierland vel har så langt lagt vekt på at videre bruk av skolebygget tar hensyn til fastboende på Veierland. Vellet mener det er viktig at det blir etablert en helårlig virksomhet ved skolen.

Vellet har pekt på noen mulige aktiviteter og nevner at det er utøvende kunstnere her ute og at disse er interessert å etablere et kollektivt verksted i bygningen. Man vil da eventuelt kunne kombinere dette med et kurstilbud som kunne komme alle innbyggere på Nøtterøy samt sommergjestene på Veierland til gode. Styret i vellet har videre fått en henvendelse fra Vidaråsen landsby som kunne tenkte seg å etablere virksomhet på Veierland.

Vellet har dessuten tatt kontakt med Oslofjordens friluftsråd som vurderer om skolen kan bli kystledhytte.

Det har vært løselig diskutert om Vellet kan overta bygningene, men det er skepsis knyttet til hvor krevende det vil være å drifte enda en bygning.

Geir S. Prytz har sendt et forslag på vegne av «en gruppe voksne menn» som gjerne vil ha et sted for sosialt samvær en gang i blant. Det fremkommer av brevet at noen er fra «Bolyst Veierland».

De ønsker videre at skolen skal bli et kulturverksted der fastboende kan ha verksted i vinterhalvåret. Et sted der det drives med tredreiing, knivmaking, veving og andre aktiviteter og produksjoner og ser for seg at dette sees i sammenheng med Rispestua (Vellets grendemuseum).