Pilegrimsveien

Pilegrimsveien over Veierland

red 2
for Veierlendingen

Vestfold_-_dok
Pilegrimsveien
Det er rundt 2.000 km merkede pilegrimsleder i Norge, men det er egentlig bare Oslo Trondheim som er ferdigmerket.

St. Olavsveien kom fra Europa til Sandefjord og Veierland og gikk videre nordover via Tønsberg mot Trondheim.

Pilegrimsveien fra Tønsberg til Oslo, er første del av St Olavsveien som merkes i Vestfold. Dette er en av de eldste pilegrimsledene. Ruta ble beskrevet i 2002, og merkingen pågår. Merkingen skal utvides mot Larvik slik at man kan komme videre til eller fra Danmark. Denne ruta skal gå via Nøtterøy og Veierland.

Leden fra Tønsberg til Oslo tar ca seks dager. Fra Sandejord blir det en dag eller to i tillegg. På turen passerer du 10 middelalderkirker.

Pilegrimskomitéen
I Vestfold er det nedsatt en arbeidsgruppe for pilegrimsveien gjennom fylket. Gruppen har representanter fra Kirken og de berørte kommunene Tønsberg, Holmestrand, Sande, Re og Horten. Gruppen har sett på trasevalg, tatt kontakt med grunneiere og ordne med merking gjennom fylket.

På Nøtterøy er det nedsatt en lokal pilegrimskomité som skal legge opp ruta på Nøtterøy. Denne pilegrimskomitéen var på Veierland for et par uker siden. Tidligere velleder Lise Sandereid var vert og viste frem øya.

I tillegg er selvfølgelig Pilegrimsfellesskapet St. Jakob med.

Rute over Nøtterøy/Veierland
Ruta over Nøtterøy er langt på vei ferdig lagt opp. Ved Nøtterøy kirke settes det opp en milestein og en treskjærer lager 50 treskilt som skal vise veien over Nøtterøy og Veierland.

Ruta over Veierland er nok fortsatt under vurdering, men det er naturlig at den går innom kirken.

Kystledhytten
Det er fint mulig å gå strekningen Tønsberg Oslo i dag og mange har nok gjort det allerede. Det er etablert et nettverk med overnattinger. Det er ca 20 km mellom hver overnatting.

Vellet har, med bakgrunn i dette, tatt initiativ til at skolen kan benyttes som kystledhytte og overnatting for pilegrimer.

Personer
Eivind Luthen (Pilegrimsfellesskapet) er vel det en må kalle primus motor når det gjelder pilegrimsveien i Vestfold, utenfor vestfold også forresten.

Prosjektgruppen som arbeider med pilegrimsveien på Nøtterøy, består av Svein Øksenholt, Tor Carlstedt og Grete Nordnes (leder), samt Lise Sandereid fra Veierland Vel. De tre første er fra Nøtterøy historielag.

Videre har vi Erlend Føleide og hans sønn Arild som fikk Nøtterøy kommunes kulturpris på kr 10 000,- i 2012. De ga hele beløpet til prosjektet for pilegrimsveien.

Steinhugger Einar Jørgensen holder til like ved Nøtterø kirke. Han skal bearbeide en stein med pilegrimssymboler. Det er denne steinen som skal settes opp ved porten til Nøtterøy kirke.