Kunstneren Johs Rian

Johs Rian på Veierland

red 2 for Veierlendingen — etter tips

johsrian.png

Akvarellen ovenfor er malt av Johs Rian. I følge påskrift bak på maleriet malte han «Dame med sort katt» på Veierland i 1947. Bildet er vurdert til 30.000,- til 35.000,-.

Han er utdannet ved Statens Kunstakademi under professor Axel Revold. Mange mente han også var påvirket av Matisse, men han ble ofte sint om han ble spurt om dette. Han innrømmet aldri selv noe slikt, men mente selv at det var norske folkekunstnere som påvirket hans kunst.

1950 fikk han Thomas Fearnleys minnestipend og reiste til til Sør-Frankrike. Her fikk han oppleve Matisses kunst på en stor utstilling i Nice. En mener dessuten at natur og folkeliv virket inspirerende og frigjørende på Rian. Under dette oppholdet malte Rian «Damen med celloen», hans mest kjente bilde.

Fra 1960-årene ble hans malerier mer og mer non-figurative.

1930–57 var Rian en regelmessig utstiller i Kunstnerforbundet i Oslo, i tillegg deltok han på kollektivutstillinger i både inn- og utland. Fra 1960 ble det nyåpnede Galleri Haaken i Oslo hans faste visningssted. I 1967/68 var han Norges eneste representant ved biennalen i São Paulo, Brasil, og 1968 var han festspillutstiller i Bergen Billedgalleri.

1978 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Mer om Johs Rian her.