Fra bolyst til salgslyst

Fra bolyst til salgslyst

red 2
for Veierlendingen

Uthuset på Tangen
Under denne tittelen har Tønsberg Blad, ved An-Magritt Larsen, et to siders oppslag om bolystere som selger boligene sine på Veierland. Eller som de også skriver: «De jobbet iherdig for å fjerne boplikten på Veierland for å skape bolyst. Nå selger de.»

Etter å ha gått gjennom historikken med hemmelige lister, tvilsom saksbehandling, inhabilitet og en kommunestyrerepresentant som meldte seg ut av Høyre påpeker avisa at gruppas hovedargument var at boplikten måtte vekk for å skape bolyst. En bolyster har allerede solgt og flere har forsøkt. Nå er det Bente Jørgensen (Høyre) og Tove Marie Dimmock (KrF) som prøver. Ingen av disse vil utale seg om saken. Svein Trollsås, en av initiativtakerne til Bolyst, har også forsøkt å selge. Han la ut eiendommen straks boplikten var borte. Eiendommen ligger fortsatt på Finn — under fritidsboliger. Når Tønsberg Blad ringer lurer han på om avisa er «ute etter å lage mer kvalme på Veierland». Han mener stemningen er god på Veierland nå.

Tønsberg Blad viser til et intervju de hadde med Bente Jørgensen i 2010 der hun avviser at Bolyst vil fjerne boplikten for å øke verdien på egen bolig. I et debattinnlegg noe senere skrev hun at «Vi bor her fordi vi har lyst — ikke fordi vi må!» Nå ligger huset ute som som hytte/enebolig.

I dag er situasjonen som følger:
    • Bente Jørgensen og Bjørn Eilertsen selger boligen med en prisantydning på 4,9 mill. Begge var aktive i Bolyst.
    • Tove Marie og Christopher Dimmock selger boligen med en prisantydning på 3,25 mill. Begge var aktive i Bolyst.
    • Tone Margrethe Torgersen har solgt sin bolig i Tangenveien for 3,25 mill. Hun var leder for Bolyst.
    • Svein Trollsås har forsøkt å selge sin bolig for 6,8 mill. En av initiativtakerne i Bolyst.
    • Karianne Thorvaldsen og Lasse Sandvik har solgt sin bolig for 4,15 mill. Begge var aktive i Bolyst.

I tillegg er det 9 hus og hytter til salgs.

Regner vi at det er 50 fastboende familier her ute så har over 10% av disse nå lagt eiendommene sine ut for salg.

______________________________

Mer om Bolyst her: Bolyst

Se også
Andre aktuelle artikler