Rispestua og skolen

Rispestua og skolen

red 2 for Veierlendingen

Scan11060005
Vi antar Rispestua er et av Veierlands eldste hus og antas å være fra 1800/1810. I 1984 ble stua flyttet fra Båsløkka og den ligger nå tett opp til Veierland skole. Rispestua er i dag Øyas grendemuseum. Stua ble flyttet og satt i stand av Veierland vel.

Rispestua, som er er en tømmerbygningen med to rom, er møblert med innbo fra nåværende og tidligere Veierlendinger. Et klenodium er en vugge, hjemmelaget på Hudø. Vuggen har vært brukt i generasjoner.

Problemet er i dag at Rispestua ligger på kommunal grunn. Som antydet lenger opp ligger den på skoletomta. Nå som skolen skal nedlegges, er det viktig å få avklart hva som skjer med tomta stua står på og adkomst til stua. Veierland vel vil kontakte kommunen i et forsøk på å få skilt ut tomta stua står på og sikre adkomsten.

Det er heller ikke kommet signaler om hva som nå skal skje med skolen etter nedleggelsen. Det er FAU ved Veierland skole som har bekostet lekeapparatene ved skolen. Veierland vel vil ta kontakt med FAU for å høre om apparatene kan overføres til lekeplassen på vellet.