Lydanlegg og snøscooter

Mer lyd og bedre beredskap

red 2 for Veierlendingen

242379
Bildetekst: Vellets nye Mackie subwooferTore Iversen vellets tekniske mann og derfor involvert i både innkjøp av lydanlegg og snøscooter.

Nytt lydanlegg
Etter forslag fra Tore Iversen, som også sto for innkjøpet, har Veierland vel oppgradert lydanlegget på vellet.

Med dette nye anlegget har vi fått mindre høyttalere som er lettere å handtere. Dessuten er det bedre lyd i de nye høyttalerne. Vellet har dermed et lydanlegg som kan brukes til mindre konserter (velfest/utekonserter på verandaen som konserten med Louis Jacoby sist sommer). Nå når vellet har lydanlegg (PA anlegg) er det lettere og billigere å leie inn band.

Vi antar at filmklubben også vil bruke dette etterhvert.

Anlegget kostet ca kr. 20.000,- og består av 2 høyttalere pluss en subwoofer (dyp bass) og miksepult.

Høyttalerne er av typen Mackie SRM450 V2. Disse har 12 tommer basselement på 400 W samt et 1,75 tommer titanium diskant element. Subwooferen er en Mackie SRM 1801 på 500 W. Det er stativer på høyttalerne slik at de løftes fra gulvet.

Mikseren er en Morgan MX-14004FX. Dette er en 10 kanals mikser (6 mono, 2 stereo) med 3 bånds EQ på alle kanaler. Den har masse digitale effekter og er godt tilpasset de innkjøpte høyttalerne.

Anlegget kan leies.

Snøscooter
Vellets styre vil se på muligheten for å kjøpe en snøscooter. Med den kan vellet kjøre opp skiløyper på Veierland om det skulle komme litt snø en vinter til. Like viktig vil den være for beredskapen om vinteren. Sanitetsbilen kan ikke komme frem til alle hyttene når det er snø. Noe som er stadig mer aktuelt da hyttene brukes mer i vinterhalvåret enn tidligere. Den vil derfor bli utstyrt med slede og båre.

En ny snøscooter med slede vil koste kr. 100.000,- eller mer. Tore Iversen mener imidlertid at en kan få en brukt snøscooter som er 4-5 år gammel for det halve.

Det hele fikk et skudd for baugen da kommunen sa nei til bygging av nytt uthus på vellet. Dette er nødvendig for å kunne lagre scooteren når den ikke er i bruk. Det rettet seg imidlertid etter et møte med kommunen.

Dermed er vellet i gang igjen og undersøker om det kan få støtte til et slikt kjøp. Av mulige bidragsytere er nevnt Norske Kvinners Sanitetsforening, Nøtterøy Sparebank, Sparebankfondet, Røde Kors, Leganger Hansens Legat, Bess Jahres Stiftelse og Norsk Tipping.

Kanskje det blir skispor til vinteren. Det fordrer imidlertid sommerpreparering av scooterløypene. Løypene må gåes opp og det må bygges broer over bekker etc.