Carl Stousland

Arrogant og utenfor

Er det mulig å være så arrogant og ”utenfor”! En utrolig lite flatterende avfallshistorie! Skjerp dere!

Se hele artikkelen …

Carl Stausland — Veierland hvalfanger- og seilskuteforening

Det etableres en ny forening på Veierland: Veierland Hvalfanger- og seilskuteforening. Foreningen registreres i Brønnøysund i løpet av Januar 2015. Dette for å kunne søke offentlige midler og fordi foreningen ønsker å stadfeste seriøsitet. Foreningens stiftere er Atle Torbjørnsen, Tore Iversen og Carl Stousland.

Se hele artikkelen …

Anine Midnes — Krikaveien 9

Det skjer store forandringer i Krikaveien 9.

Se hele artikkelen …