Styret i Veierland vel — Hovedproblemet er Høyre

Hovedproblemet er Høyre

Styret i Veierland velforening — Gjengitt med tillatelse — Stykket har stått i Tønsberg Blad — Avisa FrP brenner

Holmelin
Konfrontert med nedleggelsen av bibliotekfilialen på Veierland uttaler høyrepolitiker og hovedutvalgsleder Erik Holmelin i TB fredag at: [...] hva kan vi gjøre? Hovedproblemet på Veierland er at de er i strid med seg selv der ute, og det kan ikke vi som politikere gjøre noe med.

Når det gjelder Nøtterøy Høyres egne medlemmer på Veierland, har Holmelin rett; de har vært og er i strid med flertallet av øyas befolkning. Men problemet er avtagende, ettersom flere har solgt/forsøker å selge sine hus. Men vi har og har hatt flere problemer:

Et enstemmig kommunestyre vedtok å innføre boplikt på Veierland i 1997. Problemet var at Høyre, KrF og Frp snart skulle ombestemme seg.

I forbindelse med kommunedelplanen i 1997 regulerte kommunen tomter til boligbebyggelse på øya. Problemet var at de ikke sjekket om grunneierne faktisk ville selge, mange ville ikke, og dermed hadde man få tomter å tilby dem som ønsket å bosette seg på Veierland.

Høyre, KrF og Frp dyttet på veierlendingene en folkeavstemning om boplikt i 2006. Nesten 2/3 stemte for å beholde boplikten. Erik Holmelin var blant dem som høytidelig lovet sin (dengang) partifelle Kari Paulsen å respektere resultatet. Problemet var at det gjorde han ikke.

En hemmelig underskriftsliste som politisk virkemiddel er en absurditet. Problemet var at Høyre, KrF og Frp tok den på alvor.

Statistikk fra SSB viste at folketallet på Veierland steg med over 26 % i bopliktperioden. Problemet var at disse tallene var helt uinteressante for Høyre, KrF og Frp.

Høyreordfører Roar Jonstang kom til Veierland i 2011 og lovet oss en kommunedelplan for øya. Problemet var at han brøt det løftet straks kommunevalget var over.

Garasje i det privateide Veierland garasjesameie på Tenvik har siden 1973 vært forbeholdt fastboende på Veierland. Problemet var at dette forsøkte Høyre, KrF og Frp å endre i et kommunestyrevedtak i 2012, et vedtak så ulovlig at det ble opphevet av Fylkesmannen. Denne saken skal opp igjen i november, hva kan vi da vente oss av problemer?

Hovedproblemet på Veierland er den politikken Høyre, Frp og KrF fører.

Hvis Holmelin virkelig mener at politikken han står for hverken gir resultater eller har konsekvenser, men at alt er innbyggernes egen skyld eller fortjeneste, har han et stort problem. Kanskje et hovedproblem som politiker.