Marite Juul og Vidar Ringstrøm — Om garasjer og lommebøker

Garasjene i Tenvik og ekteparet Torgersens lommebok

Marite Juul og Vidar Ringstrøm — Veierland

Marite og Vidar

I TB 18. juli rettet Arne Torgersen, Veierland en rekke beskyldninger mot Veierland garasjesameie. Samme uke rykket ektefellen Tone M. Torgersen ut mot Fylkesmannen i Vestfold Blad i samme sak, under overskriften «Gambling med beboernes lommebøker». Og nettopp lommebøker er sakens kjerne.

Frp-medlem Tone Torgersen misliker at Fylkesmannen opphevet kommunestyrevedtaket hvor det politiske flertallet (H, Krf og Frp) i Nøtterøy kommunestyre uten begrunnelse, og totalt overraskende, besluttet å bryte med et 40 år gammelt kommunalt krav om at garasjene i Tenvik er forbeholdt fastboende på Veierland. Forslaget ble fremmet av Frps Bjørn Kåre Sevik. Det var fler enn medlemmene av garasjesameiet som syntes at dette vedtaket, som innebar at garasjene heretter skulle forbeholdes eiere av bolighus, kom noe i overkant beleilig for Frp-medlem Trond Ramski.Ramski bor ikke på Veierland, men eier et bolighus der, og har lenge ligget i strid med Garasjesameiet om kjøp av en garasje.

Fylkesmannens begrunnelse for opphevelse av vedtaket var at saken hverken var utredet eller sendt på høring, det var ingen begrunnelse for vedtaket, og to kommunestyrerepresentanter var inhabile. Etter at vedtaket ble opphevet, besluttet Nøtterøy kommunestyre 24.4. enstemmig at parkeringsgebyret for fastboende skulle være lik det for 2012. Fylkesmannen kan på ingen måte gjøres ansvarlig for gebyrregulativer vedtatt i Nøtterøy kommune. Dette må da Torgersen (som til overmål sitter som representant i forliksrådet i Nøtterøy) vite?

Hvorfor har ikke Tone Torgersen brukt sin betydelige innflytelse i eget parti til å få gjort noe med parkeringsgebyret? Frp utgjør jo sammen med Høyre og Krf et solid flertall i kommunestyret.

Torgersens påstand om at Fylkesmannens saksbehandler er inhabil fordi han er Arbeiderpartiets kandidat til Sametinget er absurd. I likhet med Erling Lae har mange av fylkesmennene rundt om i landet en fortid i partipolitikken, de er ikke inhabile av den grunn.

Ektefellen Arne Torgersen irriterer seg over at Garasjesameiet har sendt en forespørsel om kjøp av garasjegrunnen til kommunen. Sameiets styre ble på medlemsmøtet i sameiet 24. januar i år, bedt om å sende denne forespørselen. Nyansen mellom forespørsel og kjøp har tydeligvis gått Torgersen hus forbi. Årsaken til Torgersens motvilje skyldes nok, som han selv skriver i innlegget: [...] «jeg [har] sendt inn en forespørsel om kjøp av eiendommen mellom garasjene i 2012 slik at det kan føres opp garasjer til alle med hus på Veierland». (Området har ikke plass til mer enn 10 –12 garasjer, så garasje til alle blir det ikke).

Byggmester Torgersen klager over manglende vedlikehold. Torgersen har en av de «nye» garasjene (1986). Det er de gamle fra 1970-tallet, som er i dårlig forfatning. Garasjesameiet har i årevis ventet på en reguleringsplan for Tenvik som ville gi muligheter for å rive disse og bygge nye.

Torgersen klager over at han ikke får se regnskapene. Regnskap har blitt lagt fram og godkjent på hvert eneste årsmøte. Torgersen fortsetter: «I Brønnøysund står vi oppført med 30 garasjer, mens sameiet skriver 31. Hvor har det blitt av den siste garasjen? Driver sameiets styre med unndragelse av sameiermidler [...]?» Tallforskjellen skyldes den ene garasjen sameiet og Trond Ramski strides om, og dette vet Torgersen.

Torgersens og en sameier til utgjør mindretallet som hverken respekterer Fylkesmannens avgjørelse eller at flertallet av sameierne på årsmøtet stemte for at sameiets garasjer fortsatt skal være forbeholdt fastboende.

Hele ekteparet Torgersens engasjement i garasjesaken bunner nok i ønsket om økt fortjeneste for seg selv. Om garasjen knyttes til boligen, vil boligen får høyere verdi ved evt. salg. På tomten som byggmester Torgersen ønsker å kjøpe, kan han tjene penger på å bygge og selge garasjer til høystbydende. I dette forehavendet skyr paret åpenbart ingen midler, enten det er å beskylde garasjesameiets styre for underslag eller å beskylde Fylkesmannen for korrupsjon.

Fra bopliktsaken vet paret utmerket godt at påstander slett ikke behøver være sanne for at man i Nøtterøy kommune skal få politisk gjennomslag med påfølgende økonomisk fortjeneste.

---------------------------
red. anmerkning.

Vi har et sammendrag av Arne Torgersens artikkel her: Veierland garasjesameiet