Kari Paulsen — Takk for lederen

Kroken på døra?

Kari Paulsen, 84 år — Veierland

Pasted Graphic
Takk for lederen "Vinglete på Veierland". Den gledet meg stort. Der blir det satt ord på tanker og spørsmål som lenge har surret rundt i hodet mitt.

Da boplikten ble innført i 1998, med god hjelp av ordfører Harding Hansen, og et Høyre med helt andre verdier og visjoner for Veierland enn de har i dag, blomstret Veierlandssamfunnet opp. Familier flyttet hit, både med barn i magen , med skoleklare barn og med barn som hadde gått på andre skoler. Det var nettopp den lille skolen, miljøet og den fredelige skoleveien som var attraktiv. På skolen steg elevtallet til 20 og folketallet økte. Alt så lyst ut og optimismen blomstret.

Men så kom Bolyst på banen med hemmelig underskriftsliste og med forskjellige skitne knep fikk de satt i gang en aksjon mot boplikt og skolen, bl a ved å ta barna ut av skolen. Dette fant tydeligvis gjenklang blandt sterke krefter i Fremskrittspartiet, Høyre og med Krf på slep. Veierland Vel som i årevis hadde hatt et godt samarbeide med kommunen ble ikke lenger trodd på. Boplikten ble avskaffet selv om et stort flertall her ute ville ha boplikt. Mange hus er nå lagt ut for salg. En del av disse tilhører kjernen i Bolyst. Det ble tilbakevist sterkt den gangen at det var for at de ville selge husene sine at boplikten måtte vekk. Men nå ligger boligene til salgs til skyhøye priser. Kommer det fastboende eller sommergjester i disse husene? Vi har mange tomter til salgs på Veierland som er regulert til bolighus. Det er ikke lov til å bygge hytter i Nøtterøy Kommune, men på Veierland.....?

Til onsdag skal eventuell nedleggelse av Veierland Skole behandles i kommunestyret. Håper at det er noen av posisjonsrepresentantene som ser verdien av at vi får lov til å beholde skolen vår og vil stemme for forslaget til opposisjonen. Kommer det fastboende med barn i alle de husene som nå er til salgs bør vi vel fortsatt ha skole her, ikke sant? Det er faktisk kommunedelplanen fra 1997 som fortsatt gjelder og skolen er et viktig element i den.

Etter 60 års engasjement i Veierlandssamfunnet, med opp og nedturer, stor optimisme og gåpåmot, er det vondt å se at vi kan være ved veis ende ved at dere tar både boplikt og skole fra oss. Det er vårt hjemsted dere nå er i ferd med å legge i grus, så vær så snill, -tenk dere godt om.
______________________________________

Red. 2: Vi har tillatt oss å ta med et bilde der ordføreren med flere «inspiserer» Veierland skole.