Lise Sandereid — Tror vi på dem?

Tror vi på dem?

Lise B. Sandereid, Veierland

Pasted Graphic 1
Ordfører Roar Jonstang og varaordfører Bjørn Kåre Sevik lover å rydde opp på Kalvetangen. Tror vi på dem? Om de ønsker å rydde opp, hvorfor er det ikke gjort før? Høyre og Frp har hatt mange år til å rydde opp på Kalvetangen. Det som har skjedd er at området gradvis har blitt det som synes å ha vært intensjonen helt fra starten, et eksklusivt boområde for noen få.

At noen få kan få det som de vil, synes å være Høyres og Frps politikk på Nøtterøy. Det er selvfølgelig ikke tilfeldig hvem disse få er.

Noen få fikk bygge en privat barnehage på Brattås som tilfeldigvis ble tre ganger så stor som opprinnelig vedtatt. De mange mistet sine gode kommunale barnehager og må frakte unger på kryss og tvers av øya.

Boplikten på Veierland forsvant fordi den ikke passet noen få. 34 høringsuttalelser om saken kom til kommunen fra Veierland. 32 ønsket å beholde boplikten, to ønsket å fjerne den. Høyre og Frp lyttet til de få.

Høyre og Frp forsøkte å ødelegge et garasjesameie i Tenvik. Noen få som ikke hadde rett til garasje etter vedtektene, ønsket garasje.

En sentral person i Bolystgruppa, gruppa som var Høyres og Frps viktige støttespiller for å fjerne boplikten på Veierland, ønsket å se vannspeilet fra huset sitt, et bolighus han bygget rett før kampen mot boplikten startet. Et stort område utenfor hans eiendom, med takrørskog og et rikt fugleliv ble pløyd opp. Det ble anlagt plen som blir flittig klippet helt ned til vannet. Huset ligger nå til salgs som fritidsbolig og omtales som hytte i annonsen. Miljøkriminaliteten ble meldt inn til kommunen. Det kom ikke engang svar på brevet.

Nå legger Høyre og Frp ned Veierland skole. Hus selges som sommerhus. Det finnes ingen planer for øya og dens framtid. Det fritt fram. Blir Veierland et ekslusivt hytteområde for noen få? Er det dette som var intensjonen med å fjerne bolplikten?

Er det noen som tror på Høyre og Frp på Nøtterøy, eller på deres gode og trofaste støttespiller Kristelig Folkeparti?
______________________________________

Red. 2: Vi har tillatt oss å ta med et bilde av ordfører Jonstang.