Marite Juul — Veierland - en realitetsorientering

VEIERLAND – en realitetsorientering

Marite Juul — Veierland

IMG_7752
25. juni spør jurist og pensjonert diplomat Bjørn Eilertsen: «Veierland – hva nå?» i en kronikk i TB. Det kan synes noe underlig at eks-diplomaten stiller spørsmålet i avisen, og ikke til ektefellen Bente Jørgensen som sitter for Høyre i formannskapet på Nøtterøy, og derfor burde kunne svare ham direkte.

Eilertsen skriver «hvis man ønsker økt bosetting på Veierland, må dette være en villet politikk fra Nøtterøy kommune og det må legges tilrette for det. Man må være både blind og døv hvis man ikke innser, at det som skal til for å få folk til å bosette seg på en øy, er infrastruktur og tilgjengelighet».

Dette fra mannen som sto som underskriver på Bolyst Veierlands famøse innspill til kommuneplanen i 2011 hvor de tok til orde for å legge ned skolen. Grunnskole er åpenbart ikke en del av infrastrukturen i Eilertsens verden. Sist onsdag fikk forøvrig Bolyst også dette ønsket oppfylt av sine venner i kommunestyret, da det politiske flertallet (Høyre, Frp og Krf) vedtok å legge ned Veierland skole.

I innlegget gjentar juristen og eks-diplomaten løgnen om at boplikten ikke hadde betydning for folketallet på Veierland. Faktum er at statistikken fra SSB viser at i bopliktperioden steg folketallet med over 26 % på Veierland. Men denslags tall har bolystmotstanderne på Veierland og i Nøtterøy kommunestyre aldri brydd seg om.

Eilertsens hovedanliggende synes å være fergedriften: «Det er nå helt avgjørende at kommunen sørger for at folk kan komme seg til og fra øya hele døgnet og uten at det koster skjorta». Det er merkelig at ektemannen til formannskapsmedlem Jørgensen ikke har fått med seg at kommunen har anstrengt økonomi. Når man først har skrinlagt boplikten og dermed lagt alt til rette for avfolkning av øya, blir det neppe satsning på økt infrastruktur. Vi er mange som kunne ønske oss fergedrift døgnet rundt, men det blir svært kostbart, og er derfor helt urealistisk. Har ikke Eilertsens kone fortalt ham det, eller skjønner hun det ikke selv?

Juristens pris-skrekkeksempel fra fergen gjelder takstene for enkeltreiser. Han nevner ikke at man kan kjøpe både månedskort, miljøkort (om man reiser med buss) eller klippekort som gir langt billigere overfart, og han nevner ikke at alle fastboende barn reiser gratis med fergen til de har gått ut av videregående. Det kunne godt vært billigere, bevares, men det er altså ikke riktig så ille som Eilertsen vil ha det til.

Eks-diplomanten synes også at parkeringsavgiften på Tenvik er for høy, og det kan man godt være enig med ham i. Ingen er nærmere til å gjøre noe med det enn hans egen kone og Tove Marie Dimmock (Krf), de to bolystmedlemmene som sitter i kommunestyret. Men da saken var oppe før jul i fjor, klarte Høyre og Krf samt samarbeidspartner Frp å kløne det så til grader til at Fylkesmannen måtte oppheve hele vedtaket.

For den som følger med i nøtterøypolitikken er det åpenbart at hverken Frp, Krf eller Høyre kommer til å gjøre noe som helst for å styrke lokalsamfunnet på Veierland. Deres agenda er å avfolke øya.

Men Eilertsen skal ha ros for å bry seg nok om Veierlands framtid til å skrive en kronikk. De øvrige bolystmedlemmene har nøyd seg med å spikre opp tilsalgs-skilt på husene sine.

---------------------------
red. anmerkning.

Dessverre er ikke Bjørn Eilertsen like interessert i å dele sine artikler på våre sider så da må en finne den i Tønsberg Blad. Dersom du har TB + kan du finne den her: Veierland – hva nå?

Vi har tatt oss den frihet å legge inn et bilde fra vårt arkiv. Det er Marite som sammen med sin mann Vidar betjener tombolan på Vellets basar.