Vidar Ringstrøm — Garasjesaken – en investor og hans politiske forbundsfeller

Garasjesaken – en investor og hans politiske forbundsfeller

Vidar Ringstrøm, leder Veierland garasjesameie thumb_IMG_3427_1024

I 2012 kjøpte Trond Ramski en garasje i Veierland garasjesameie direkte fra en sameier. Garasjene kan kun eies av fastboende på Veierland, de tildeles etter en venteliste og alle salg går via sameiets styre. Da styret ikke godkjente salget, framsatte Ramski trusler i brev 20. august 2012: “dersom ikke garasjesameiet tilrettelegger for overtagelsen, eller motsetter seg overtagelsen, vil de måtte søke rettens bistand for å få til en avklaring i denne saken. [...] alle meromkostninger som heretter måtte påløpe som følge av sameiets opptreden i denne sak vil bli krevd dekket.” At Ramski opptrer slik, overrasker ikke. Men at det politiske flertallet i Nøtterøy kommune stilte seg på Ramskis side, var et sjokk. Ramskis partifelle, varaordfører Sevik (Frp), foreslo direkte i formannskapsmøtet 12. desember 2012, uten forutgående saksbehandling, at kommunen skulle endre ordlyden i den 40 år gamle grunnleieavtalen med sameiet. Ordet «fastboende» skulle byttes ut med frasen «eiere av bolighus». Hvorfor? Fordi Ramski er bosatt i Tønsberg og eier bolighus på Veierland. Høyre, Frp og Krf sørget for flertall for forslaget i kommunestyret samme dag. Dette for Ramski beleilige vedtaket, førte til store oppslag i TB, og både garasjesameiet og opposisjonspartiene påklaget vedtaket til fylkesmannen. Kommunestyrerepresentant Ellen Solberg (H) og formannskapsmedlem Bente Jørgensen (H) eide garasje i sameiet, og var mao. inhabile da vedtaket ble fattet. Solberg var sterkt i mot vedtaket, og fant hele saken så opprørende at hun meldte seg ut av Høyre og inn i Arbeiderpartiet. Jørgensen støttet vedtaket, og beholde garasjen helt fram til nå, til tross for at hun flyttet fra Veierland i fjor. Det politiske flertallet forsvarte vedtaket gjentatte ganger: I TB. 29. januar 2013 skrev Bjørnar Daae (H) og Sevik (FrP) at de «forventer en åpen og positiv tilnærming til kommunens føringer til det beste for huseiere på Veierland». I kommunestyremøtet 14. februar kom Sevik med direkte trusler: «Nå får sameiet forholde seg til vedtaket. Hvis ikke mener jeg vi bør si opp avtalen og begynne på nytt». Veierland garasjesameiets krav om at garasjene bare kan eies av fastboende, kan sammenlignes med vedtektene i flere av båtforeningene på Nøtterøy, hvor kun innbyggere i kommunen kan få båtplass. I garasjesameiets tilfelle, truet altså Ramskis politiske forbundsfeller med å ødelegge for sameiet dersom vedtektene ikke ble endret så de passet Ramski.

I forbindelse med Arbeiderpartiets interpellasjon om saken i kommunestyremøtet 13. februar 2013 påsto Frps representant Egil Koch at sameiets styre sjonglerte med vedtektene etter eget for godtbefinnende og uten medlemmenes samtykke. Han unnslo seg heller ikke for å kritisere sameiet for at de ikke hadde godtkjent salget av garasjen til partifellen Ramski. Det er oppsiktsvekkende utsagn fra kommunestyrets talerstol. Det politiske flertallet på Nøtterøy sto på sitt inntil Fylkesmannen 7.mars 2013 opphevet det omstridte vedtaket i sin helhet. Fylkesmannens begrunnelse gikk på inhabilitet, ufullstendig saksbehandling og manglende begrunnelse for vedtaket. Selv etter dette pinlige nederlaget ville ikke representantene fra Høyre, Frp og Krf gi seg. Da saken var oppe til ny behandling i formannskapet 13. november 2013, hadde Bente Jørgensen og Tone Torgersen (leder Nøtterøy Frp) sammen med ektefellene engasjert advokatfirmaet Deloitte til å se på saken og fikk politisk flertall (H, Frp og Krf) for å få saken utsatt i fall Deloitte skulle finne noe kritikkverdig. Det gjorde advokatfirmaet åpenbart ikke, for 14 dager seinere var saken oppe i formannskapet igjen. Sevik gjorde et siste, forgjeves forsøk på å forpurre saken ved å sitere en epost fra Ramskis advokat, et dokument ingen andre i kommunestyret hadde sett, og som han senere nektet å utlevere.

Sameiet gikk rettens vei. Ramski forsøkte, uten hell, å få saken avvist i tre rettsinstanser. Få dager før rettsaken skulle begynne, tok Ramski initiativ til et forlik som innebar at garasjen ble returnert til sameiet og at sameiet fikk dekket sakskostnadene sine.
Sameiet takker for støtten fra Arbeiderpartiet, Venstre, Felleslista og advokat Knut Bjørnli, som påtok seg saken for sameiet pro bono. Uten dem og Fylkesmannen ville det politiske kameraderiet vunnet frem.