Tom Nystrøm — Usympatisk kommune

Usympatisk Nøtterøy Kommune

Tom Nystrøm, Drammen

Vi har hatt hytte på Veierland i godt over 60 år. Det er først nå vi opplever Nøtterøy Kommune, med Jonstang i spissen, som direkte usympatisk og konfliktskapende mot Veierland-samfunnet:

  • Udemokratisk saksbehandling m.h.t. boplikt på Veierland. Jonstang lovte Veierland i 2011 en kommunedelplan hvor boplikt og skole skulle være blant temaene, hvor er den ?
  • Overgrep mot det private garasje-sameiet på Tenvik
  • Skyhøy avgiftsøkning for parkering på Tenvik. Elbil kan ikke parkere gratis selv om plassen er drevet av et kommunalt selskap
  • Vann- og avløpsavgifter for hytte som om det var en helårsdrevet enebolig. Anlegget på Veierland er bygd og driftet av et privat sameie
  • Begrenset busstilbud, ingen bussavganger på søndager

Det ultimate skrekk-scenariet for Veierland-samfunnet nå er at Nøtterøy Kommune nedlegger ferge-forbindelsen, hvis Jonstang får sitte lenge nok?