Kulturkandskapsgruppas dugnad

Dugnad med suksess
Jogeir Nicolai Stokkland

Forrige lørdag (12.08.2017) gjennomførte Kulturlandskapsgruppa på Veierland en flott dugnadsjobb. Trær, busker og kratt ble fjernet langs et steingjerde utenfor Pershagen (Skauveien 26, nabo til Solstua) vest på øya. Dermed kom dette praktfulle steingjerdet fram til heder og verdighet og resultatet kan du se på bildet under. Det beste er likevel å ta en tur dit for å se selv.

page1image12808

Resultatet av dugnadsarbeidet. Et flott steingjerde kom til syne langs veien ved Pershagen.

Kulturlandskapsgruppa ble startet opp i 2017 og er et samarbeidsforum mellom velforeningen, hytteeierforeningen og grunneierforeningen. Dette var en prøvedugnad og den var derfor ikke annonsert. Erfaringene var svært gode og vi vil trappe opp slike dugnader til å bli en årlig tradisjon der alle kan være med.

Tar vare på kulturlandskapet

Veierland har et unikt kulturlandskap som det er vel verdt å ta vare på og dugnadene skal bidra til dette. De første årene vil mye av arbeidet gå ut på å rydde vekk busker og kratt langs steingjerder, rundt gravrøyser og andre landskapselementer. Siden kan det bli aktuelt å restaurere gjerder, grinder og kanskje gjengrodde beitemarker fra tidligere tider.
Etter at en dugnad er gjennomført vil det være nødvendig å følge opp med en årlig innsats for å slå gras og fjerne små busker slik at det ikke gror igjen på nytt. Denne jobben er mye mindre enn dugnadsinnsatsen og slik oppfølging bør beboere og hytteeiere i nærområdet ta ansvar for. På denne måten kan de som får glede av dugnaden i nabolaget bidra til å opprettholde landskapskvalitetene på lengre sikt.

Pauser er viktige

Et viktig formål med dugnadene er å skape en sosial møteplass der vi kan treffe gamle kjente og nye mennesker på Veierland. Pausene er derfor en viktig del av dugnaden. En hovedpause er nødvendig for påfyll av mat og drikke, men den skal også være lang slik at vi får tid til å prate sammen. For å understreke den sosiale delen blir det servert både kald og varm drikke, samt noe godt å bite i.


page2image10000

Jogeir tryllet fram standsmessig mat i spisepausen, foccacia- brød med smakfull topping. Torill serverte deretter knall-gode brownies.

Årlige dugnader
Kulturlandskapsgruppa fikk verdifull erfaring fra årets prøvedugnad. Tre viktige suksessfaktorer var å ha kraftige og velfungerende redskaper, motiverte og innsatsfulle deltagere og traktor med tilhenger som effektivt fraktet bort alt av trær og buskas som vi kuttet ned. Og selvsagt hadde vi rikelig med drikke for å slukke tørsten.

page3image408

Per Louis hadde med traktoren sin. Her drar han opp røtter på en busk (utenfor bildet). Siden fraktet han bort trær og busker.

Erfaringene gjør oss trygge på at vi vil trappe opp virksomheten og organisere større dugnader der alle som ønsker kan være med. Da vil vi tilrettelegge arbeidsoppgaver slik at de passer for barn, ungdom, voksne og eldre. Utover høsten og vinteren vil vi sette opp aktuelle dugnadsprosjekter og tar gjerne mot forslag. Vi vil nok prioritere steder langs veier der mange ferdes, slik at flest mulig får glede av resultatene. Videre må vi finne et egnet tidspunkt som er fast fra år til år. Formodentlig vil dette bli på forsommeren. Det kan også være aktuelt å utvide vårens strandrydde-dag tidlig i mai til også å omfatte rydding av søppel inne på øya.

Uansett vil vi komme tilbake med annonsering i god tid før dugnaden i 2018.

Kontaktpersoner og representanter om du har forslag til steder for framtidige dugnader:
  • Karoline Enersen, 414 29 339, ineeners@yahoo.no (Veierland hytteeierforening)
  • Lars Kristensen, 970 68 761, lars@blattoggront.no (Veierland velforening)
  • Søren Einar Veierland, 911 45 761, sev@sfjbb.net (Veierland grunneierforening)
  • Jogeir Nicolai Stokland, 412 30 559, jns@nibio.no (Koordinator)