Lise sandereid — Parkering i Tenvik - igjen

Parkering i Tenvik — igjen

Lise B. Sandereid — Veierlending og avtroppende vel-lederNøtterøys posisjonspartiers forsøk på å parkere garasjesaken. Det er ikke lett selv om de får mange tips. (red 2)

Nøtterøy Høyre og Frp gir seg ikke i sin kamp for å gi fordeler til sine tillitsvalgte og støttespillere på Veierland. I møte i Utvalg for miljøvern og kommunalteknikk den 5.mars vedtok de, bl.a. etter forslag fra Bjørnar Daae (H), følgende:
1. Bolighus som ikke har garasjeplass i Tenvik kan leie reservert parkeringsplass av kommunen, pluss ett frikort som kan benyttes på ikke reservert parkeringsplass. Leiepris kr. 1500,-.

Vanligvis er det personer eller firmaer som leier, men her skal altså bolighus stå som leietakere.

Administrasjonens innstilling lød :
1. Fastboende som ikke har garasjeplass i Tenvik kan leie reservert parkeringsplass av kommunen, pluss ett frikort som kan benyttes på ikke reservert parkeringsplass. Leiepris kr. 1500,-.

Dette er en gjentakelse av hva Høyre og Frp forsøkte å få til med Veierland garasjesameie i Tenvik. De vedtok at garasjene skulle leies ut til bolighus i steden for til fastboende. Høyre forsto etterhvert at kommunen faktisk ikke kan styre et privat sameie og dets vedtekter. Bruken av de kommunale parkeringsplassene kan de imidlertid styre.

Det finnes en gruppe fastboende på Veierland som ikke er boligeiere men leietakere. De har bodd her lenge, noen et helt liv. De har bil og en jobb på fastlandet å passe. Men vedtaket gir dem ingen rett til parkering i Tenvik. Ingen eiendom, ingen rettigheter mener tydeligvis Nøtterøy Høyre og Frp.

Det finnes minst 35 bolighus på Veierland som brukes som hytter. Noen har vært brukt som hytter i femti år og mer. Sommergjestene som ferierer i disse bolighusene skal få reservert parkeringsplass i Tenvik pluss et frikort til en ikke reservert plass. Sommergjestene som ferierer i hytter får ingen særbehandling i forhold til vanlige besøkende.

Flere av Bolyst Veierlands medlemmer har tillitsverv i Høyre og Frp. De forsøker å få solgt hus på Veierland, mest sannsynlig til sommergjester. Dette vil bli enklere og kanskje mer innbringende om det følger reservert parkeringsplass og frikort i Tenvik med. Trond Ramski eier bolighus på Veierland, men bor ikke her. Veierland garasjesameie har vært nødt til å gå til sak mot han for å få tilbake en garasje som han ulovlig har kjøpt i Sameiet. Når han taper denne saken, kan det være greit at Høyre og Frp har ordnet reservert parkeringsplass og frikort til han. Hva gjør man ikke for gode venner.

Utvalget vedtok også at alle som driver næring på Veierland etter søknad, kan få gratis reservert parkeringsplass. Det er 47 firmaer registrert på Veierland. Sammen med plassene til bolighus som brukes som hytter, blir det nesten hundre flere reserverte plasser enn i dag. Vedtaket vil om det blir stående, på ingen måte løse parkeringsproblemene i Tenvik, men heller lage mer kaos. Dette er tydeligvis av mindre betydning for Høyre og Frp.