Lise Sandereid — Takk til kommunestyrerepresentant

Takk til kommunestyrerepresentanten

Lise B. Sandereid, Veierland

Kirken malt-1 - versjon 2

Takk til kommunestyrerepresentant for Høyre, Kjell Danielsen som i TB 23.02 gir uttrykk for den frustrasjon det må innebære å være under partipisken i Nøtterøy Høyre. Vi på Veierland fikk et lite innblikk i dette under bopliktsaken. Vi visste at flere i Høyres kommunestyregruppe ikke så noen mening i å gå mot et massivt flertall på øya og oppheve boplikten, men de ga seg for pisken. Noen på toppen i partiet, sammen med Nøtterøy Frp hadde bestemt seg for å støtte den lille gruppa på øya som ville ha bort boplikten.

Dette undret flere av oss. Akkurat som det undrer meg at partiet, etter å ha jobbet for TNT lenge, plutselig ikke engang vil fortsette å utrede saken. Hvem styrer egentlig Nøtterøy Høyre? Hvem snakker med hvem ”på kammerset”? Det kan virke som det er Nøtterøy Frp som har bukten og begge endene. Dette partiet som klarte å få ordfører ved å love folk at bompengene skulle bort. Akkurat som Sevik og co ikke visste at staten aldri ville la Tønsbergregionen slippe bompenger. Dette partiet som har i sitt program at de vil lytte til folk flest og bruke folkeavstemminger, men som bare går for folkeavstemming om de vet at svaret vil støtte dem. Det hadde vært en enkel sak å gjennomføre folkeavstemming på Veierland i bopliktsaken. Svaret hadde blitt som i alle tidligere avstemminger, ca 70% pluss for boplikt og ca 30% minus mot. Men ifølge Sevik var bopliktsaken alt for viktig for en folkeavstemming. La oss håpe at Høyre var imot en folkeavstemming i TNTsaken av prinsipielle grunner og ikke av samme grunn som Nøtterøy Frp.

Hvorfor har Nøtterøy Frp dette grepet på Nøtterøy Høyre? Nøtterøy Høyre kom på ingen måte godt ut av bopliktsaken på Veierland, snarere tvert imot. De kommer heller ikke særlig godt ut av denne saken. Uforståelig, vinglete, ubesluttsomme og populistiske er uttrykk som har blitt brukt. Er det å ha flertall i kommunestyret og derved styringsmakten, så viktig at man går imot egne saker om nødvendig? Dette tjener i så fall Frp godt på.

Danielsen vil slåss med blanke våpen i TNTsaken. Jeg skulle ønske han og flere i Høyregruppa hadde gjort det, mot ledelsen i sitt eget parti som velger å tusle etter Nøtterøy Frp. Da hadde vi i alle fall fått en utredning ferdig.

Han hevder imidlertid at Høyre stiller til valg ”med en klar profil”. Hvem ser denne profilen? Den er for meg og sikkert flere, høyst uklar. Og om man ser konturene av noe, i hvilken grad kan man, etter dette, stole på at det blir fulgt opp?