Lillevi Berg Kristoffersen — Stille sommer

Stille sommer?

Lillevi Berg Kristoffersen

detail_1103_cnx_mower

Jeg sitter på odden og nyter en ubeskrivelig vakker kveld - en stille kveld bare omgitt av naturens egne lyder - fuglesang, peisbålets knitring, en kvist som plutselig knekker under en dyrefot.

Sånn lød ikke pinsen! Da ljomet motoriserte gressklippere, kantklippere og sager gjennom luften, skrek i øregangene og forhindret normal samtale og mental ro, slik vi ønsker at øya skal gi oss. Når den ene var ferdig, kom den neste på at obs, jeg skulle visst ha slått plenen. Feriefolk og hytteeiere - selv med øreklokker og uten tanke for sine naboer. Og sånn gikk nå pinsen.

Så oppdaget jeg at dette ikke bare handler om god, gammeldags folkeskikk og hensynsfullhet; det finnes faktisk lover for slikt. «Utilbørlig larm» er forbudt HELE søndagen og etter klokken 16 påske-, pinse- og julaften.

Det er slått fast i lov om helligdagsfreden http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-02-24-12.
Lov om rettshøve mellom grannar (grannalova/naboloven) http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15 inneholder et generelt påbud om man ikke skal gjøre noe som er til ulempe for naboen.

Stillhet er ikke fravær av lyd – men fravær av lyd som ikke hører hjemme i omgivelsene (Hans Børli). En brummende traktor på arbeid hører hjemme på vår øy, som rugdas tilbakevendende oik, oik, pist, pist og svarttrostens triller. Stillhet er ikke farlig! Stillhet gir oss nærhet til oss selv, til elementene, ja til selve livet.

Vi går nå inn i høysesongen for motoriserte hageredskaper. Det er ikke til å unngå. Jeg har selv en elektrisk gressklipper. Min bønn er at vi sammen prøver å minimere støyforurensningen (støy regnes som forurensning), samordne bråket mest mulig og skape stille studer. La oss følge den slettes ikke så utgamle loven om helligdagsfreden og vanlig sunn fornuft og omtanke. Det er ingen menneskerett å slå plenen, la kantklipperen hvine og motorsagen brøle, når som helst. Kjære øyfolk, gjeninnfør søndag som en stille dag – én stille dag i uken - og husk at lyden bærer ekstra langt og godt i rolig vær.

Med vennlig hilsen og ønske om en god og fredfull sommer,
Lillevi Berg Kristoffersen