Marite Juul — Infrastruktur på Veierland – tilsvar til Alf Ranheim

Infrastruktur på Veierland – tilsvar til Alf Ranheim

Marite Juul — Veierland

Feiring på vellet - versjon 2
I et innlegg i TB 19.7. skriver Alf Ranheim: «Marite Juul har påstått at Bolyst gikk inn for å legge ned skolen. Dette er ikke tilfelle. Bolyst har aldri hatt et ønske om å legge ned skolen». Innlegget forøvrig er en gjennomgang av så vel Veierlands som Ranheimfamiliens nære fortid, men korttidshukommelsen til Ranheim er det åpenbart så som så med:

7.2.11 sendte Bolystgruppen ved Bjørn Eilertsen en «Innstilling til sak 012/11 Utvikling av Veierland» til kommunen «på vegne av 60 fastboende på Veierland som har underskrevet en kontrollerbar liste [...]». Lista det vises til er den beryktede hemmelige underskriftlista mot boplikt. Blant underskriverne var Alf Ranheim.

I innspillet står det blant annet på side 1: «Vi foreslår at teksten endres til [...] Nedleggelse av skole og opphevelse av boplikt. Videre på side 5, pkt. 7: «Skolebygningen foreslås å være en aktiv bygning med kunst, historielag, fritidsaktiviteter, bruktkafe, eller annen aktivitet».

Om Ranheim virkelig ikke husker dette, eller bare finner det formålstjenlig å lyve, skal jeg ikke spekulere i. Men jeg har altså mine ord i behold når jeg påpeker det absurde i at Bjørn Eilertsen i sitt innlegg i TB 22. juni etterlyser mer infrastruktur på øya, samtidig som han selv, sammen med resten av Bolyst, aktivt har gått inn for å avskaffe deler av den.

Ranheim stiller spørsmål om jeg «ikke har lest rådmannens innstilling der hun skriver at det vil være uansvarlig å fortsette å ha en skole med kun tre elever». Jeg har lest rådmannens innstilling, og derfor vet jeg at rådmannen slett ikke har skrevet at det vil være uansvarlig å fortsette å ha en skole med kun tre elever, hvor har Ranheim dette fra?

Ranheim beklager seg videre over fergepriser og parkeringsavgift. Alf Ranheim er fast medlem av Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk. Han representerer kommunestyrets største parti, Høyre, som sammen med Frp og Krf har et solid flertall. Ingen er nærmere til å kunne gjøre noe med både parkeringssatser og fergepriser enn nettopp Høyre.

Ranheim gjør et stort poeng av at jeg har kortere fartstid på øya enn ham, men i motsetning til Ranheim opererer jeg kun med boligadresse på Veierland, jeg bor med andre ord på øya hele tiden. Ranheim har boligadresse i Åsgårdsstrand også, er det ikke «bolig 2» de kaller det i Høyre?

---------------------------
red. anmerkning.

Vi har ikke Alf Ranheims artikkel, men har laget et sammendrag som finnes her: Samhold gir styrke

For ordens skyld. Marite Juul var aktiv i Bosted Veierland og medlem i Veierland vel (kjempet for å beholde boplikten), mens Alf Ranheim var med i Bolyst og er en av dem som underskrev på den hemmelige listen.

Bosted Veierland skrev følgende den gang saken var oppe og diskusjonen var tispisset: Link fjernet

Bildet har vi lagt til. Fra venstre Toril Eeg (rådmann Nøtterøy kommune), Erling Lae (fylkesmann Vestfold) og Marite Juul (bibliotekar).